Jämför och följ upp resultaten i KKiK med Stratsys

Kursform: Stratsys
Mer information om kursen: Webbinarier Stratsys 

Datum & Tid

Datum: 22 feb, 2018 Tid: 11:00 - 11:30

Hur ser vi till att alla de resultat som finns i KKiK används på bästa sätt? Mätetal som idag rapporteras in men inte följs upp kan på ett enkelt sätt följas och visas upp i organisationen. Webinaret visar exempel på hur ni bäst använder era KKiK-mått och sammanställer dem i en färdig rapport. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
- Skapa en röd tråd mellan organisationens mål och KKiK-mått
- Jämför er med andra kommuner

Genomför – Do it
- Följ status på måtten

Följ upp och analysera – Review it
- Ta ut färdiga uppföljningsrapporter

Kursinformation

Sista anmälningsdag
22 feb, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram