Juridik för ekonomer

Kursform: Kommunutbildarna Axelsson Gåsste
Mer information om kursen: Juridik för ekonomer 

Datum & Tid

Datum: 20 apr, 2017 Tid: 08:45 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren. Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer men kan även vara till nytta för andra yrkesgrupper.

Ur innehållet

Grundlagarna

 • hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten

Kommunallagen

 • fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
 • kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • rollfördelning mellan politik och förvaltning
 • den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
 • kommunernas organisation och verksamhetsformer
 • jävsreglerna
 • delegationer
 • god ekonomisk hushållning
 • målarbetet
 • revisorernas uppgift
 • ansvarsprövning
 • laglighetsprövning av beslut

 Förvaltningslagen

 • servicekrav på myndigheten

Offentlighets- och sekretesslagen

 • offentlighetsprincipen
 • handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Kursledare

Ove Axelsson, Ove har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under elva år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.

Hans Gåsste, Hans har sin bakgrund i kommunal förvaltning där han arbetat som kommunsekreterare under många år. Han har under sin tid som revisor och utbildare de senaste 15 åren utbildat över 3 000 personer inom offentlig sektor. Huvudsakligen har utbildningarna rört kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och personuppgiftslagen. Områden som rollfördelning mellan politik och förvaltning, effektiva sammanträden, nämndadministration och beredningsprocessen är hans specialitet. Ett vanligt omdöme är ”tänk att något så tråkigt kan framställas på ett så roligt sätt”.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
17 mar, 2017
Pris

2 900 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram