Juridik för ekonomer

Form: KEF
Mer information: Juridik för ekonomer 

Datum & Tid

Datum: 7 okt, 2021 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

På denna fullspäckade kurs tar vi er igenom alla de delar som är viktiga att kunna gällande kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Kursinnehåll

Program - Juridik för ekonomer (pdf)

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren.

Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom. Anmälan till kunskapstestet bokas här nedan, intill kursbokningen. 

 

Du lär dig bl a följande:

 • Grundlagarna hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten
 • Kommunallagen;
  • fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
  • kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  • rollfördelning mellan politik och förvaltning
  • den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
  • kommunernas organisation och verksamhetsformer
  • jävsreglerna
  • delegationer
  • god ekonomisk hushållning
  • målarbetet
  • revisorernas uppgift
  • ansvarsprövning
  • laglighetsprövning av beslut
 • Förvaltningslagen
  • servicekrav på myndigheten
 • Offentlighets- och sekretesslagen
  • offentlighetsprincipen
  • handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till såväl ekonomer, controllers, ekonomichefer, assistenter, upphandlare och politiker som beslutsfattare eller handläggare i kommunen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson.

Kristine Nilsson Wieslander är föreläsare.
Kristine är jurist och specialiserad inom offentlig rätt och immaterialrätt. Hon har lång erfarenhet som ombud i överprövningar av offentliga upphandlingar. Hon är även ombud i immaterialrättsliga tvister. Kristine har erfarenhet från domstol, advokatbyrå, region och kommun.

Information

Sista anmälningsdag
23 sep, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 6 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram