Juridik för ekonomer

Datum/Tid
Datum: 21 okt, 2020
Tid: 08:45 - 16:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren.

Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer men kan även vara till nytta för andra yrkesgrupper.

 

Program – Juridik för ekonomer (pdf)

 

Ur innehållet

 • Grundlagarna
  hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten

 

 • Kommunallagen
  – fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
  – kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  – rollfördelning mellan politik och förvaltning
  – den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
  – kommunernas organisation och verksamhetsformer
  – jävsreglerna
  – delegationer
  – god ekonomisk hushållning
  – målarbetet
  – revisorernas uppgift
  – ansvarsprövning
  – laglighetsprövning av beslut

 

 • Förvaltningslagen
  – servicekrav på myndigheten

 

 • Offentlighets- och sekretesslagen
  – offentlighetsprincipen
  – handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

 

Föreläsare

Ove Axelsson

Ove har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under elva år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.

 

Hans Gåsste

Hans har sin bakgrund i kommunal förvaltning där han arbetat som kommunsekreterare under många år. Han har under sin tid som revisor och utbildare de senaste 15 åren utbildat över 3 000 personer inom offentlig sektor. Huvudsakligen har utbildningarna rört kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och personuppgiftslagen. Områden som rollfördelning mellan politik och förvaltning, effektiva sammanträden, nämndadministration och beredningsprocessen är hans specialitet. Ett vanligt omdöme är ”tänk att något så tråkigt kan framställas på ett så roligt sätt”.

 

Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 21 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Juridik för ekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png