Juridik för ekonomer

Datum/Tid
Datum: 14 nov, 2019
Tid: 08:45 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


Program – Juridik för ekonomer (pdf)


Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren.

Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer men kan även vara till nytta för andra yrkesgrupper.

 

Ur innehållet

 • Grundlagarna: hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten
 • Kommunallagen:
  fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
  kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  rollfördelning mellan politik och förvaltning
  den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
  kommunernas organisation och verksamhetsformer
  jävsreglerna
  delegationer
  god ekonomisk hushållning
  målarbetet
  revisorernas uppgift
  ansvarsprövning
  laglighetsprövning av beslut
   
 • Förvaltningslagen: servicekrav på myndigheten
 • Offentlighets- och sekretesslagen:
  offentlighetsprincipen
  handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

 

Föreläsare

Ove Axelsson

Ove har 25 års erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och har arbetat som såväl kommunsekreterare som kvalificerad utredare i kommuner. Han har också under elva år arbetat som certifierad kommunal yrkesrevisor, konsult och utbildare. Ove är en av de mest uppskattade utbildarna inom området offentlig juridik där specialområdena är kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Han har också genomfört ett stort antal specialanpassade utbildningar kring sammanträdesteknik och protokollskrivning Genom sin bakgrund har han stor förståelse för såväl förvaltningens som politikens olika roller.

 

Hans Gåsste

Hans har sin bakgrund i kommunal förvaltning där han arbetat som kommunsekreterare under många år. Han har under sin tid som revisor och utbildare de senaste 15 åren utbildat över 3 000 personer inom offentlig sektor. Huvudsakligen har utbildningarna rört kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och personuppgiftslagen. Områden som rollfördelning mellan politik och förvaltning, effektiva sammanträden, nämndadministration och beredningsprocessen är hans specialitet. Ett vanligt omdöme är ”tänk att något så tråkigt kan framställas på ett så roligt sätt”.

 

Pris

Medlem: 4 600 kr
Icke-medlem: 5 600 kr

Boka senast 13 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

11 okt, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Juridik för ekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png