Kartläggning och digitalisering av ekonomiprocesser

Datum & Tid

Datum: 15 sep, 2021 Tid: 13:00 - 14:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

– Våga utmana invanda arbetssätt!

 

Innehåll

Kursinnehåll – Kartläggning och digitalisering av ekonomiprocesser (pdf) 

En väl genomförd processkartläggning visar vilka arbetssätt verksamheten har och var det finns potential till förbättringar ur ett kund, medborgar- och effektivitetsperspektiv. En processkartläggning är en stabil grund för vidare utveckling av verksamheten och ett viktigt steg i digitaliseringen. Genom att kartlägga arbetssätt för att datorisera manuella processer samt effektivisera och automatisera redan datoriserade processer tar vi ytterligare ett steg mot en komplett digitalisering av kommunala verksamhetsområden.

 

Föredraget innehåller följande delar:

  • Hur ser en processkartläggning ut?
  • Vilka frågor behöver vi ställa?
  • Exempel på ekonomiprocesser att kartlägga och effektivisera.
  • Skillnad mellan datorisering, digitalisering och automatisering.
  • Hur skapar vi engagemang?

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Anna Persson, verksamhetskonsult. Anna arbetar bland annat med kartläggning av ekonomiprocesser och intern kontroll. Hon projektleder arbetet framåt och följer processen hela vägen från start till mål, från pappershantering till e-tjänster.

 

Information

Sista anmälningsdag
1 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram