Kartläggning och digitalisering av ekonomiprocesser

Datum & Tid

Datum: 15 feb, 2022 Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

– Våga utmana invanda arbetssätt!

 

Innehåll

Kursinnehåll – Kartläggning och digitalisering av ekonomiprocesser (pdf) 

En väl genomförd processkartläggning visar vilka arbetssätt verksamheten har och var det finns potential till förbättringar ur ett kund-, medborgar- och effektivitetsperspektiv. En processkartläggning är en stabil grund för vidare utveckling av verksamheten och ett viktigt steg i digitaliseringen. Genom att kartlägga arbetssätt för att datorisera manuella processer samt effektivisera och automatisera redan datoriserade processer tar vi ytterligare ett steg mot en komplett digitalisering av kommunala verksamhetsområden.

Föredraget innehåller följande delar:

  • Skillnaden mellan datorisering, digitalisering och automatisering

  • Hur de har gått till väga när de gjort processkartläggningar

  • Detaljerade exempel på vilka löpande ekonomiprocesser som kartlagts och effektiviserats

  • Tips på hur man kan skapa engagemang och komma i gång med arbetet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller, redovisningsansvarig, ekonomiassistnet eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå, och som befinner dig i startgroparna med att kartlägga och digitalisera löpande ekonomiprocesser. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Anna Persson, verksamhetskonsult på Serkon. Anna arbetar bland annat med kartläggning av ekonomiprocesser och intern kontroll. Hon projektleder arbetet framåt och följer processen hela vägen från start till mål, från pappershantering till e-tjänster.

Jacob Reuterskiöld, Serkon. Jacob arbetar mycket med att implementera de kartlagda processerna och identifierat smarta lösningar för att sluta processerna så att det blir "ett" mellan fler olika verksamhetssystem.

Information

Sista anmälningsdag
8 feb, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram