Koll på bokslutsspecarna

Kursform: KomRedo AB
Mer information om kursen: Koll på bokslutsspecarna 

Datum & Tid

Datum: 1 mar, 2017 Tid: 08:30 - 15:30

Plats: Hotell Wictoria

En kurs för ekonomichefer, redovisningschefer, controllers och ekonomer

Smarta, snabba och enkla bokslutsspecifikationer! Denna kurs riktar sig till dig som vill ha kontroll över bokslutsspecifikationerna och månadsavstämningarna. Bokslutsspecifikationerna och dess bakomliggande underlag är en viktig del i bokslutet för att säkerställa en rättvisande redovisning. Underlagen ska utgå från existens, riktighet och tillämpning. De ska i samlad form vara ändamålsenliga samt rättvisande och granskas slutligen av revisorerna. Kursen innehåller även en introduktion i SPECease, ett systemstöd utvecklat för kommuner och landsting – av en ekonom för ekonomer.

Kursinnehåll

  • Dokumentationskrav enligt lagar och regler
  • Avstämning av balansspecifikationer
  • Månadsavstämning – matchning
  • Övningsexempel
  • Översikt - ett stöd till finansanalysen
  • SPECease - ett systemstöd
  • Rapporteringskrav

Målgrupp

Ekonomichefer, redovisningschefer, controllers och ekonomer.

Kursledare

Camilla Karlsson har mångårig erfarenhet inom bland annat revision, konsultation och rådgivning samt oegentlighetsutredningar i stora organisationer och offentlig sektor. Camilla erbjuder via sitt företag KomRedo AB, kompetens inom bland annat styrning och ledning, intern kontroll, utredningar, redovisning och bokföring.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
5 feb, 2017
Pris

Medlem: 3 750 kr
Icke-medlem: 4 250 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram