Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 10 december kl 13.30

Datum/Tid
Datum: 10 dec, 2019
Tid: 13:30 - 14:30


Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kursen Kommunal ekonomi – grundkurs som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.
Kunskapstestet på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstestet. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstestet på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt. I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör kunskapstestet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig.

Efter kunskapstestet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

Program – Kunskapstest Kommunal ekonomi (pdf) 

 

Kurslitteratur

För denna kunskapstest finns följande kurslitteratur:

  • Förvaltningsekonomi, Brorström, Haglund och Solli, 3:e upplagan.  Sidhänvisning Sid 1-327, dock ej 25-36. och 221-262.
  • Kommunalekonomisk utjämning: en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och landsting,  SKL, Finns för nedladdning
  • Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem,  SKL, Finns för nedladdning.

Pris

Kunskapstest Bas – 3000 kr (ej medlem 6000 kr)
Tester för alla de åtta kurserna i basnivån ingår.

Kunskapstest Premium – 2000 kr (ej medlem 4000 kr)
Medlem som går fem kurser eller mer i KEF’s regi på basnivå

Enskilt kunskapstest/omtenta– 500 kr (ej medlem 1000 kr)

 

Har du köpt Paketerbjudandet Basnivå (29 000 kr)så ingår ett kunskapstest per kurs.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

22 nov, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kunskapstest: Kommunal ekonomi – 10 december kl. 13.30

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png