Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter - fortsättningskurs ht 2018

Form: KEF
Mer information:  

Datum & Tid

Datum: 15 nov, 2018 - 16 nov, 2018 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Postmuseum, Stockholm

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars fortsättningskurs i ekonomi för ekonomiassistenter. Utbildningen vänder sig till assistenter som arbetar helt- eller delvis med ekonomi och som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper i kommunal ekonomi och styrning. Det är en fördel om du som deltagare har gått grundkursen för assistenter motsvarande den som genomförs av Kommunalekonomernas förening.
Varför en fortsättningskurs för ekonomiassistenter?
Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Det kan gälla allt från frågor som berör styrning och kontroll av ekonomin. Samtidigt finns det ett ökat behov av utbildning som är relevant för assistenterna och som ger förståelse och kunskaper kring den relativt komplexa kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Detta gör att assistenten ibland har svårt att sätta in sina delar i helheten vilket är nödvändigt för att få en väl fungerande verksamhet, ekonomistyrning och kommunikation. Assistenterna bör ha samma goda grundkunskaper i ekonomi, styrning och kommunikation som ekonomerna på avdelningen.
Kef har därför tagit fram en fortsättningsutbildning som ger ekonomiassistenten en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om hur kommunernas styrning fungerar. Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar och övningar som kretsar kring grundläggande lagstiftning, praktiska exempel samt hur olika metoder och modeller tillämpas i praktiken. Det kommer även att ges tid för reflektion under de båda dagarna.
Kursansvarig
Utbildningen leds av Roland Svensson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 23 års tid med över 120 kommuner och landsting och genomfört flertalet utbildningar för ekonomiassistenter.
Han har en lång erfarenhet av utbildning inom området och har även skrivit ett antal böcker och artiklar kring kommunal ekonomistyrning, kontroll och riskanalys.
Carina Molander, skådespelerska, komiker, föreläsare och författare. Carina använder humor som verktyg för att nå allvaret. Carina kommer att ansvara för avsnittet om kommunikation dag 2.

Information

Sista anmälningsdag
15 okt, 2018
Pris

Medlem: 5 200 kr
Icke medlem 5 700 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram