Kommunal ekonomi för politiker

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 30 mar, 2022 Tid: 09:00 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att politiker på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar.

Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som politiker förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är politiker en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en ekonomiutbildning som går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till politiker i kommuner.

Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med mer praktiskt tillämpliga resonemang.

 

Innehåll

Kursinnehåll: Kommunal ekonomi för politiker (pdf) 

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Kommunal särart: Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det styrning och uppföljning?
  • Skatteutjämningssystemet: Hur fungerar det?
  • Budget- och uppföljningsprocessen – metoder eller modeller
  • Resursfördelningstekniker. Vilka kan jag beröras av?
  • Väktare och förkämpare – ett beteendeperspektiv på budgetansvar
  • Analys och uppföljning. Vad bör man tänka på?
  • Redovisningens uppgift och roll
  • Investeringar – vad är det och hur påverkar det ekonomin?
  • Resultaträkning och balansräkning och några finansiella nyckeltal

Målgrupp

För dig som är som politiker och vill fördjupa sin kunskap om kommunernas och landstingens ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Information

Sista anmälningsdag
23 mar, 2022
Anmälan
Pris

Pris: 3 500 kr

Boka senast 28 februari och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram