Kommunal ekonomi för politiker

Datum/Tid
Datum: 27 okt, 2020
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Distansutbildning


I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att politiker på olika nivåer i kommuner och landsting får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar.

 Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som politiker förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är politiker en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en ekonomiutbildning som går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till politiker i kommuner.

 Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med mer praktiskt tillämpliga resonemang.

 

Kursinnehåll: Kommunal ekonomi för politiker (pdf) 

 

Innehåll

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Kommunal särart: Vad skiljer en kommun från ett företag och hur påverkar det styrning och uppföljning?
  • Skatteutjämningssystemet: Hur fungerar det?
  • Budget- och uppföljningsprocessen – metoder eller modeller
  • Resursfördelningstekniker. Vilka kan jag beröras av?
  • Väktare och förkämpare – ett beteendeperspektiv på budgetansvar
  • Analys och uppföljning. Vad bör man tänka på?
  • Redovisningens uppgift och roll
  • Investeringar – vad är det och hur påverkar det ekonomin?
  • Resultaträkning och balansräkning och några finansiella nyckeltal

 

Målgrupp

För dig som är som politiker och vill fördjupa sin kunskap om kommunernas och landstingens ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

 

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Pris

Pris: 3 500 kr

Boka senast 27 september och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

20 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal ekonomi för politiker

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.