Kommunal ekonomi för revisorer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 25 maj, 2022 Tid: 09:30 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning


Grunderna som alla behöver veta!

 

Kursinnehåll 

Kursinnehåll – Kommunal ekonomi för revisorer (pdf)

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en endagarsutbildning i ”Kommunal ekonomi” som vänder sig till dig som vill skaffa grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi. Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom.

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med denna dag är att belysa kommunal ekonomi för att ge dig möjlighet till att skapa en ännu kvalitativare revison.

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

 

Du lär dig bl a följande: 

» Kommunala förutsättningar – skillnad mellan kommun/region och ett företag. 

» Den kommunala kompetensen 

» Intern kontroll 

» Skatteutjämningssystemet 

» Budget- och uppföljningsprocesser 

» Budgetering- och resursfördelningsmodeller 

» Väktare och förkämpare 

» Ekonomistyrningsmodeller 

» Det legala ramverket för redovisning 

» Resultaträkning, balansräkning och finansiell analys 

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som är lekmannarevisor eller förtroendevald revisor i en kommun eller en region. Andra som är nyfikna på vad kommunal ekonomi är och vad det innebär kommer även dem att ha nytta av kursen. 

 

Föreläsare 

Hans Petersson och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi. 

Information

Sista anmälningsdag
18 maj, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 25 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram