Kommunal kravhantering

Datum/Tid
Datum: 25 aug, 2020
Tid: 09:00 - 16:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Hur ska kommunen få till en effektiv kravhantering? Kommunerna sköter  kravhanteringen på många olika sätt. Det finns dock lagar och regler som alla måste följa. Vi kommer under dagen gå igenom reglerna och se hela processen från beställning till betalning.

 

Kursinnehåll – Kommunal kravhantering (pdf)

 

Programpunkter

Kursen innehåller:

  • Faktura och faktureringsavgift
  • Olika beloppsgränser
  • Dröjsmålsräntor
  • Påminnelse
  • Inkasso
  • Indrivning av fordran
  • Kvittning
  • Preskription

 

Föreläsare

Kursen leds av Göran Andersson, från KEF.

 

Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 1 juni och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

14 aug, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal kravhantering

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer