Kommunal redovisning, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 9 okt, 2019 - 10 okt, 2019
Tid: 10:00 - 15:30

Ort
Saturnus Konferens


Program – Kommunal redovisning, grundkurs (pdf)

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

 

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • God redovisningssed.
  • Löpande redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Årsredovisning.
  • Värdering och klassificering.
  • Aktuella redovisningsfrågor

 

Föreläsare

Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Boka senast 31 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

6 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal redovisning, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png