Kommunal redovisning, grundkurs

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 22 okt, 2020 - 23 okt, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Program - Kommunal redovisning, grundkurs (pdf)

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella u

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper i lagstiftning och normgivning.

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

 

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • Rättvisande bild och God redovisningssed.
  • Löpande bokföring och redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Värdering och klassificering.
  • Årsredovisning och delårsrapport

 

Föreläsare

Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

 

Kunskapstest i samband med kurstillfället

Den här kursen utgör en del av det basutbud som ingår i KEF:s program för att bli certifierad kommunalekonom. Vi erbjuder nu möjligheten att genomföra det kunskapstest som krävs för att kunna bli certifierad kommunalekonom, direkt i anslutning till detta kurstillfälle. För att kunna göra kunskapstestet i samband med kurstillfället behöver du i förväg ha anmält att du vill göra kunskapstestet, bokning görs via knapparna här nedanför.

Boka kunskapstest

Anmälan med fakturering

Anmälan förbetalt paket

Information

Sista anmälningsdag
18 okt, 2020
Pris

Medlem: 4 600 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 29 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram