Kommunal redovisning, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 22 okt, 2020 - 23 okt, 2020
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Program – Kommunal redovisning, grundkurs (pdf)

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella u

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper i lagstiftning och normgivning.

 

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

 

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • Rättvisande bild och God redovisningssed.
  • Löpande bokföring och redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Värdering och klassificering.
  • Årsredovisning och delårsrapport

 

Föreläsare

Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Pris

Medlem: 4 600 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 29 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

18 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal redovisning, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer