Kommunal redovisning, grundkurs

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 27 okt, 2022 - 28 okt, 2022 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper i lagstiftning och normgivning.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom.

 

Innehåll

Kursinnehåll: Kommunal redovisning, grundkurs (pdf)

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

 

Programpunkter

  • Kommunal särart
  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • Rättvisande bild och God redovisningssed.
  • Löpande bokföring och redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Värdering och klassificering.
  • Årsredovisning och delårsrapport

Föreläsare

Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Information

Sista anmälningsdag
25 sep, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 6 900 kr

Boka senast 31 augusti och få 700 kr i rabatt!

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram