Kommunal redovisning, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 11 mar, 2020 - 12 mar, 2020
Tid: 10:00 - 15:30

Ort
Saturnus Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper i lagstiftning och normgivning.

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet rättvisande bild, god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

 

Kursinnehåll: Kommunal redovisning, grundkurs (pdf)

 

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • God redovisningssed.
  • Löpande redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Årsredovisning.
  • Värdering och klassificering.
  • Aktuella redovisningsfrågor.

 

Föreläsare

Hans Petersson och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Pris

Medlem: 6 500 kr
Icke-medlem: 7 500 kr

Boka senast 15 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal redovisning, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png