Kommunala Internbanker

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Kommunala Internbanker 

Datum & Tid

Datum: 26 sep, 2017 Tid: 08:45 - 17:00

Plats: Scandic Sjöfartshotellet

Kommunala internbanker är inget nytt fenomen, men allt fler kommuner väljer att gå mot en centraliserad finansfunktion med renodlade internbanker. Variationen i hur internbanken är organiserad och hur mandaten ser ut skiljer sig åt i betydande grad. Utbildningen är ett *partnerseminarium och arrangeras i samarbete med Nordea.

Internbankens syfte är i huvudsak två;

  • dels att effektivisera koncernens upplåning för att åstadkomma lägre upplåningskostnader
  • dels att åstadkomma en god finansiell styrning för koncernen som helhet. Det innebär att kommunen lånar upp kapital på marknaden och sedan lånar vidare till de kommunala bolagen till marknadsmässiga villkor.

Lyssna till erfarenheter och arbetssätt hos branschkollegor och få fördjupad kunskap om finansieringsalternativ, kreditrating, riskhantering och redovisning. Under seminariet får du även chansen att ta del av hur tre kommunala internbanker arbetar.

*Kommunalekonomernas förening (KEF) genomför tillsammans med ett urval av leverantörer en typ av seminarier som vi kallar Partnerseminarier. Vår målsättning är att vi i Partnerseminarierna ska kunna tillvarata våra partners specialistkunskaper och förmedla dessa vidare till våra medlemmar på ett effektivt sätt.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
28 aug, 2017
Pris

Medlem: 1 950 kr
Icke-medlem: 2500 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram