Konferens för ekonomer inom kultur -och fritidsområdet

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 23 maj, 2018 - 24 maj, 2018 Tid: 09:45 - 16:00

Plats: Scandic Victoria Tower

Den årliga konferensen för alla ekonomer som arbetar med kultur- och fritidsfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

Innehåll

Tanken med konferensen är att kunna lyfta fram ett antal aktuella frågor både kring verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör kultur- och fritidsområdet. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och ge tid för diskussion med kollegor.

Föreläsare

Temadagarna leds av Hans Petersson och Göran Lingman-Persson, KEF. Vi får föreläsningar av Bo Dahlbom som är professor vid IT-universitetet i Göteborg, Maria Jacobsson som arbetar med kultur och fritidsfrågor på SKL, Malin Andersson som är avdelningschef för Idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet och Leena Harakka som är Controller på idrottsförvaltningen i Stockholm Stad.

Program

  • Den digitala revolutionen

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, digitala plattformar, delningsekonomi, internet of things, big data, artificiell intelligens, nya aktörer, nya affärsmodeller. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men vad innebär digitaliseringen för kommunerna? Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den? Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg

  • SKL informerar om aktuella frågor inom området

Sveriges kommuner och landsting (SKL) berättar lite övergripande vad SKL arbetar med inom kultur- och fritidsområdet och går sedan in lite mer fördjupat på projekten ”Mer för fler” och ”Boknings- och bidragslösningen” Maria Jacobsson, SKL

  • Resan mot framtidens idrott

För att nå målen i idrottens förändringsresa mot 2025 har idrottsrörelsen beslutat att göra utvecklingsresor inom fem olika områden; jämställdhet, inkludering, stärkt ledarskap, ny syn på träning och tävling samt en modern förening. Hur kommer arbetet påverka Riksidrotts-förbundets verksamheter och hur kan kommunerna arbeta för att stödja idrottens mål om det livslånga idrottandet. Malin Andersson, Avdelningschef Idrottsutveckling, Riksidrottsförbundet

  • Förändrade rutiner för föreningsbidrag

Göteborgs stad har under ett antal år arbetat med att utveckla rutiner för föreningsbidrag till idrottsföreningar. Företrädare från idrotts- och föreningsförvaltnings delar med sig av den resan utifrån olika perspektiv. Vad gjorde vi bra och vad kan göras ännu bättre?

Kristina Hejdenberg Sedström, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad

  • Genomgång av modell för utvärdering av föreningsbidrag

Vi går igen igenom en modell -Utvärdera föreningsbidrag och hur den kan användas för att stödja kommunen/landstinget i förbättringsarbetet. Olika förbättringstekniker kommer att beröras, t ex analysera problem, risker och grundorsaker. Göran Persson Lingman, KEF

  • Könsuppdelad investeringsbudget

Stockholms stad har sedan lång tid tillbaka arbetat efter en modell med könsuppdelad budget inom idrottsinvesteringar. Modellen går ut på att staden genom kontinuerliga studier kan lägga en könskod på varje idrottsanläggning utifrån hur nyttjandet ser ut mellan killar/män och tjejer/kvinnor.   Budgeten kan sedan teoretiskt fördelas mellan män och

kvinnor. Hur har modellen fungerar i praktiken och vilka slutsatser drar förvaltningen i arbetet med nyinvesteringar i idrottsanläggningar? Leena Harakka, Controller, Stockholms stad, Idrottsförvaltningen

  • Aktuella redovisningsfrågor

Under 2019 träder en ny kommunal redovisningslag i kraft. Vi går igenom nyheterna.
Hans Petersson, KEF

  • Besök (ej helt klart i dagsläget)

Vi gör ett studiebesök på någon intressant anläggning eller museum.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
20 apr, 2018
Pris

Medlem: 6 000 kr
Icke-medlem: 6 600 kr

Boka före den 15 mars och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram