Konferens för ekonomer inom kultur- och fritidsområdet

Datum/Tid
Datum: 4 jun, 2020 - 5 jun, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den årliga konferensen för alla ekonomer som arbetar med kultur- och fritidsfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

 

Innehåll

Tanken med konferensen är att kunna lyfta fram ett antal aktuella frågor både kring verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör kultur- och fritidsområdet. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och ge tid för diskussion med kollegor.

 

Kursinnehåll– Konferens för ekonomer inom kultur- och fritidsområdet (pdf)

 

Program

 

Hur möter Göteborg upp utmaningarna i föreningslivet?

Föredraget kommer att handla om de förändringar Göteborgs Stad gör för att utveckla föreningsstödet utifrån nya förutsättningar i fritidssektorn.
Företrädare från Göteborgs stad

 

SKR informerar om aktuella frågor inom området

Sveriges kommuner och legioner (SKR) berättar lite övergripande vad SKR arbetar med inom kultur- och fritidsområdet och går sedan in lite mer fördjupat på projekten ”Anläggningsenkäten” och ”kultur- och fritidsanläggningar”
Nils-Olof Zethrin, SKL

 

Etik i yrkesrollen

Etikens grundfrågor. Krav och konflikter i ekonomrollen och vikten av att tänka till före. Efter är det för sent.
Ola Eriksson, KEF

 

Jämställdhet för ekonomer – en introduktion

Vilka beröringspunkter finns det mellan jämställdhet, kommunens uppdrag och ekonomens roll? Under seminariet sammanfattas bakgrunden till Sveriges kommuners jämställdhetsarbete, trender i samhällsutvecklingen och konkreta verktyg som varje kommunekonom bör känna till för att kunna delta i och driva på kommunens jämställdhetsarbete.
Ida Ketonen och Karin Sandström, Serkon

 

Varför förändras arbetsgruppen?

Vad är det som gör att effektiviteten i ett arbetslag eller grupp förändras? Från ineffektiv till effektiv. Kan vi bli mer coachande?
Göran Andersson, KEF

 

Lära av varandra -erfarenhetsutbyte kring framtida utmaningar

Vilka framtida utmaningar kan vi se? Hur arbetar vi/andra med att möta utmaningar och förväntningar. Finns områden där vi skulle kunna öka samarbetet med andra. Goda exempel vi att dela med sig av.
Gruppvisa diskussioner

 

Powerpoint – ett viktigt presentationsverktyg

Hur skapas en presentation med en layout som fångar åhörarens intresse? Vi får lära oss mer hur man använder Powerpoint på ett relevant sätt och kopplar det till målgrupp och situation.
Anna-Karin Petrusson, Infocell

 

 

Aktuella redovisningsfrågor

Under 2019 trädde en ny kommunal redovisningslag i kraft. Vi går igenom nyheterna.
Hans Petersson, KEF

 

 

Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 200 kr

Boka senast 1 mars och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

28 maj, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Konferens för ekonomer inom kultur -och fritidsområdet

Aktuella kurser

Senaste Nyheterna

Sök innehåll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer