Konferens för ekonomer inom kultur- och fritidsområdet

Datum & Tid

Datum: 7 jun, 2021 - 8 jun, 2021 Tid: 09:15 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den årliga konferensen för alla ekonomer som arbetar med kultur- och fritidsfrågor. Vi har ett varierande innehåll med flera aktuella ämnen. Vi ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor. I år genomför vi konferensen på distans.

Innehåll

Kursinnehåll– Konferens för ekonomer inom kultur- och fritidsområdet (pdf)

Tanken med konferensen är att kunna lyfta fram ett antal aktuella frågor som berör kultur- och fritidsområdet Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och ge tid för diskussion med kollegor.

 

Program

» Lära av varandra - erfarenhetsutbyte kring framtida utmaningar
Vilka framtida utmaningar kan vi se? Hur arbetar vi/andra med att möta utmaningar och förväntningar. Finns områden där vi skulle kunna öka samarbetet med andra. Goda exempel att dela med sig av. (Gruppvisa diskussioner)

 

» Hur når vi resultat genom att arbeta klokare tillsammans i projekt.
Exempel på arbetssätt kommer att ges. Deltagare reflekterar i gruppvisa diskussioner.
Göran Andersson, KEF

 

» Digital delaktighet och kundfokus på Gävle bibliotek
Gävle bibliotek berättar om sitt arbete med digital delaktighet med exempel från projektet Digital studio, en testverksamhet som inleddes 2020. Vi får även höra om hur de använt inslag av metoden tjänstedesign för att i ökad grad förstå sina besökares behov, och hur de samverkat med andra projekt och aktörer.
Kristin Johannesson, Projektledare, Gävle kommun.

 

» Bygga klokt. Fastigheters och lokalers betydelse för en effektiv verksamhet - exempel från Sara Kulturhus
Kulturhuset är byggt för att vara ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör kulturverksamhet, evenemang och möten. Olika funktioner ska kunna samnyttja ytor och skapa synergieffekter som gör huset lätt att driva och effektivt att använda. Det är också en öppen plats för våra innevånare – ett förlängt stadsrum. Här finns plast för alla”
Maria Ekberg Brännström, VD Sara kulturhus

 

» Inköp av inventarier – viktigt att tänka på.
Vad du kan behöva tänka på vid köp av dyrare inventarier. Det finns många regler vid inköp. Stort fokus ligger på upphandlingen, men vem tänker på momsen.
Göran Andersson, KEF

 

» Hur stärker vi möjligheter till en bättre folkhälsa
Hur stärker vi möjligheter till bättre folkhälsa? Vi ser alltmer vikten av att ge barn och unga möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep arbetar gentemot hela samhället för en mer jämlik hälsa och för att barn och unga ska vilja och ha möjlighet att leva hälsosamt, oavsett var man bor, vilka ekonomiska förutsättningar eller vilket kön en har.
Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep

 

» Ulricehamn – en världscup på längdskidor i världsklass
Berättelsen om hur Ulricehamn 2015 sökte och fick en världscup på längdskidor. Hur man under tre tävlingar på bästa sätt förvaltat möjligheten tillsammans med Ulricehamns kommun, näringslivet och föreningslivet. Ekonomiska nyckelfrågor och aspekter tas upp. Framgångsfaktorer belyses ur perspektivet: Hur en mindre kommun genom ett internationellt idrottsevenemang kan få positiv marknadsföring och bli placerad på världskartan.
Johan Falk, VD för Ulricehamn Ski Event AB

 

» Förstärk din självkänsla genom att bemästra dina tankar.
Många brottas med sina tankar. De är dock bara tankar och definierar inte vem du är. Är tanken till någon nytta?
Göran Andersson, KEF.

 

» Exempel på utvärdering av den interna kontrollen avseende hantering av bidrag till föreningar/organisationer
Vi ger ett exempel på hur en utvärdering av hantering av bidrag kan göras via en gapanalys.
Göran Persson Lingman, KEF.

 

» Power Query och pivottabeller i Excel. Ett måste för ekonomen att känna till?
Vi ger en kortare presentation kring hur verktygen kan användas för hantering av information och analys från olika datakällor.
Göran Persson Lingman, KEF.

 

Information

Sista anmälningsdag
31 maj, 2021
Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 200 kr

Boka senast 20 april och få 800 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram