Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst

Datum/Tid
Datum: 27 Nov, 2018 - 28 Nov, 2018
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med omsorgsfrågor och socialtjänstfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor inklusive en middag.

Innehåll

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med ekonomkonferensen är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör just er grupp. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor.

Föreläsare

Temadagarna leds av Hans Petersson i Stockholm och Roland Svensson i Malmö. Båda kommer från KEF. Vidare medverkar: Jard Larsson Konsult AB, Marcus Gustavsson TimeCare, Camilla Eriksson från RKA, Fredrik Eklund inRikta, Greger Bengtsson SKL, Louise Andersson, regeringskansliet

Program

» Hur uppnår vi en bättre styrning och ledning av socialtjänsten?
Inledande avsnitt om styrning och ledning. Bl a kring framgångsfaktorer och resursfördelning. LSS , Socialpsykiatri , Individ- och familjeomsorg, Personlig assistans
Avslutande avsnitt om vad som behöver förändras för att uppnå en god och tillräcklig styrning och ledning av socialtjänsten. (Jard Larsson Konsult AB)

» Lättare att analysera äldreomsorgens kostnader
Varför kostar äldreomsorgen det den gör? Ta del av SKL:s och RKA:s nya analysstöd för att lättare kunna besvara den frågan. Det kan handla om ambitionsnivåer och effektivitet, om volymförändringar och ekonomiska brytpunkter. Men också om förutsättningar – är de så svåra (Camilla Eriksson, RKA)

» Ekonomiska effekter av Trygg hemgång – framgångsfaktorer och fallgropar
De flesta kommuner har vid det här laget provat på Trygg hemgång vid utskrivning från slutenvården. Trygg hemgång har ofta införts med höga ambitioner om ekonomiska besparingar och bättre kvalitet. De önskade resultaten har dock ofta lyst med sin frånvaro. Föreläsningen djupdyker i det ekonomiska perspektivet av Trygg hemgång – hur önskade ekonomiska effekter kan uppnås och var risken att misslyckas ligger. (Fredrik Eklund, inrikta)

» Att analysera verksamheten
En genomgång av några analysmodeller man kan använda för att analysera verksamheten för att öka effektiviteten.
(Hans Petersson och Roland Svensson, KEF)

» Aktuellt Från SKL inom vård- och omsorg
SKL om informera om aktuella utredningar och frågor inom vård- och omsorgsområdet. (Greger Bengtsson, SKL)

» Aktuella ekonomi- och redovisningsfrågor
Aktuella ekonomi- och redovisningsfrågor presenteras och diskuteras. Bl. a. kommer en ny kommunal redovisningslag att trädda i kraft 1/1 2019. (Hans Petersson och Roland Svensson, KEF)

Pris

Medlem: 6 500 kr
Icke-medlem: 6 900 kr

Boka före den 27 september och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

27 okt, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png