Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst

Datum & Tid

Datum: 25 okt, 2021 - 26 okt, 2021 Tid: 10:00 - 16:00

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med omsorgsfrågor och socialtjänstfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor inklusive en middag (om det går att köra på plats).

 

Innehåll

Program - Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst (pdf)

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med denna konferens är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör just er grupp. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor.

 

Du lär dig följande:

  • Försäkringskassans arbete mot assistansbedrägerier från 2010 till idag. Vad kan vi lära oss av Försäkringskassans arbete med bedrägerier? Hur kan kommunerna motverka denna typ av fusk som kostar stora pengar varje år?

 

  • Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur agendan kan användas. Agenda 2030 för ekonomer riktar sig till dig som bättre vill få en bättre förståelse av Agenda 2030 utifrån olika perspektiv. Kursen ger också en beskrivning av de mest centrala delarna ur ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med konkreta exempel på hur agendan kan integreras i den kommunala verksamheten.

 

  • Jämställdhet för ekonomer – en introduktion Vilka beröringspunkter finns det mellan jämställdhet, kommunens uppdrag och ekonomens roll? Under seminariet sammanfattar vi bakgrunden till Sveriges kommuners jämställdhetsarbete, trender i samhällsutvecklingen och konkreta verktyg som varje kommunekonom bör känna till för att kunna delta i och driva på kommunens jämställdhetsarbete.

 

  • Chefer vid vägs ände - det omöjliga chefsuppdraget Omsättningen bland verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg är hög. Samtidigt fortsätter behovet av både medarbetare och chefer inom vård- och omsorgssektorn att växa, enligt färska siffror från SKR. Problemet saknar tydlig lösning och många frågor kvarstår. Vilka delar av arbetet och den organisatoriska närmiljön är det som får chefer att i så stor utsträckning välja att säga upp sig från sina uppdrag? Detta har Hampus Jendle och Andreas Nilsson vid Linköpings universitet undersökt i sin studie ”Chefer vid vägs ände” genom att intervjua chefer som valt att lämna sina uppdrag.

 

  • Digitalisering inom äldreomsorgen – så når vi effekter - Vilka lärdomar har Borås stad dragit av sitt digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen? Intressanta aspekter av deras arbete som många kan dra lärdom av kommer att presenteras under detta pass.

 

  • Etik i den sociala sektorn - Etikens roll i samhället kommer alltid att vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass diskuteras flera viktiga aspekter på etiken bl.a: Etik och Moral, vad är vad? Vad är korruption? Utmaningar och riskområden. Vad kan göras för att förbättra kulturen?

 

  • Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning - Power Query ett måste att känna till för ekonomen? Hämta och göra ostrukturerad information bearbetningsbar i Excel. Få Excel att betrakta flera filer i en mapp som om det vore en databas. Exempel på områden där verktyget kan stödja analys och uppföljning.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers och ekonomichefer inom IFO, LSS och äldreomsorgen.

Föreläsare

Thomas Falk är idag nationell samordnare i Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet och för kontrollutredningsverksamheten. Han har arbetat med assistansbedrägerier under tio års tid och var Försäkringskassans expert i utredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. Han var även projektledare för Försäkringskassans stora satsning mot assistansbedrägerier 2011-2015, operation Fjord.

Josefine Eriksson, verksamhetskonsult och Agenda 2030-expert. Josefine är sociolog/beteendevetare och har erfarenhet av att projektleda och integrera Agenda 2030 från bland annat Växjö kommun och Vellinge kommun. Hon arbetar idag på Serkon i Vellinge.

Ida Ketonen, verksamhetskonsult, Serkon, är genusvetare och har en bakgrund inom förändringsledning i offentlig verksamhet.

Hampus Jendle, tidigare student på masterprogrammet i HR vid Linköpings universitet, är medförfattare till studien och arbetar idag som Talent Acquisition Specialist på Cytiva i Uppsala.

Maria Jonsson är förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Borås Stad är en av tio modellkommuner, utsedda av SKR, för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Maria och Borås Stad har nyligen mottagit Västra Götalandsregionens pris ”Årets digitaliseringsinitiativ” för sitt förebyggande arbete.

Roland Svensson har arbetat under lång tid med etikfrågor, styrning och kontroll i den offentliga sektorn och har bred erfarenhet av frågorna i den praktiska tillämpningen.

Göran Persson Lingman har lång erfarenhet av att arbeta med bl a Excel och Power Query men även andra analysverktyg.

 

Information

Sista anmälningsdag
24 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 7 500 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 25 augusti och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram