Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst

Datum & Tid

Datum: 25 okt, 2021 - 26 okt, 2021 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Scandic Continental, Stockholm

Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen för alla ekonomer som arbetar med omsorgsfrågor och socialtjänstfrågor. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor inklusive en gemensam middag.

 

Innehåll

Program - Konferens för ekonomer inom omsorg- och socialtjänst (pdf)

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med denna konferens är att belysa ett antal aktuella ämnen inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning samt redovisning som berör just er grupp. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka i praktiska övningar som ger tid för diskussion med kollegor.

 

Du lär dig följande:

 • Försäkringskassans arbete mot assistansbedrägerier från 2010 till idag
  Vad kan vi lära oss av Försäkringskassans arbete med bedrägerier? Hur kan kommunerna motverka denna typ av fusk som kostar stora pengar varje år?

 

 • LSS-utjämningen
  Vad behöver jag känna till för en korrekt redovisning?

 

 • Kvalitetssäkring, ständiga förbättringar och lärande
  Du arbetar i en del av er organisation, men ser inte hela verksamheten från ditt håll. Världen blir mer och mer digitaliserad och vi förlitar oss på regler och riktlinjer i kombination med dessa digitala hjälpmedel. Du har lagar och förordningar att ta hänsyn till och ditt ansvarsområde kantas av olika interna, men framför allt externa, utmaningar. Allt måste fungera för de vi ska vara till för. Adderat på det finns det annan yttre påverkan, t ex en pandemi.

 

 • Chefer vid vägs ände - det omöjliga chefsuppdraget
  Omsättningen bland verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg är hög. Samtidigt fortsätter behovet av både medarbetare och chefer inom vård- och omsorgssektorn att växa, enligt färska siffror från SKR. Problemet saknar tydlig lösning och många frågor kvarstår. Vilka delar av arbetet och den organisatoriska närmiljön är det som får chefer att i så stor utsträckning välja att säga upp sig från sina uppdrag? Detta har Hampus Jendle och Andreas Nilsson vid Linköpings universitet undersökt i sin studie ”Chefer vid vägs ände” genom att intervjua chefer som valt att lämna sina uppdrag.

 

 • Digitalisering inom äldreomsorgen – så når vi effekter
  Vilka lärdomar har Borås stad dragit av sitt digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen? Intressanta aspekter av deras arbete som många kan dra lärdom av kommer att presenteras under detta pass.

 

 • Etik i den sociala sektorn
  Etikens roll i samhället kommer alltid att vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass diskuteras flera viktiga aspekter på etiken bl.a: Etik och Moral, vad är vad? Vad är korruption? Utmaningar och riskområden. Vad kan göras för att förbättra kulturen?

 

 • Hur kan verktyget Excels Power Query stödja analys och uppföljning
  Power Query ett måste att känna till för ekonomen? Hämta och göra ostrukturerad information bearbetningsbar i Excel. Få Excel att betrakta flera filer i en mapp som om det vore en databas. Exempel på områden där verktyget kan stödja analys och uppföljning.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers och ekonomichefer inom IFO, LSS och äldreomsorgen.

Föreläsare

Thomas Falk är idag nationell samordnare i Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet och för kontrollutredningsverksamheten. Han har arbetat med assistansbedrägerier under tio års tid och var Försäkringskassans expert i utredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6. Han var även Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. projektledare för Försäkringskassans stora satsning mot assistansbedrägerier 2011-2015, operation Fjord.

Hampus Jendle, tidigare student på masterprogrammet i HR vid Linköpings universitet, är medförfattare till studien och arbetar idag som Talent Acquisition Specialist på Cytiva i Uppsala.

Johan Skeri har 10 år inom kommunsektorn, alltifrån ekonom till socialchef och sedan 15 år som rådgivare och konsult påPwC. Efter att ha jobbat med 130 olika kommuner/regioner under en längre tid, besitter Johan kompetens både på djupet och bredden avseende de utmaningar som sektorn står inför. Specialområden för Johan inom offentlig sektor är effektiviseringar, styrning och ledning, ekonomiska analyser eller mer specifika frågor inom vård- och omsorg.

Lars Fyhr, grundare av Refero, Prifero och Verifiero. Fokuserar på kvalitetssäkring, ständiga förbättringar samt hur man i all verifiering kan bibehålla den egna integriteten, om man vill och tillåts.

Maria Jonsson är förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Borås Stad är en av tio modellkommuner, utsedda av SKR, för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Maria och Borås Stad har nyligen mottagit Västra Götalandsregionens pris ”Årets digitaliseringsinitiativ” för sitt förebyggande arbete.

Roland Svensson har arbetat under lång tid med etikfrågor, styrning och kontroll i den offentliga sektorn och har bred erfarenhet av frågorna i den praktiska tillämpningen.

Göran Persson Lingman har lång erfarenhet av att arbeta med bl a Excel och Power Query men även andra analysverktyg.

Information

Sista anmälningsdag
18 okt, 2021
Pris

Medlem: 7 500 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 25 augusti och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram