Konferens för serviceekonomer

Datum/Tid
Datum: 11 Dec, 2017
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


KEF vill skapa en mötesplats för alla ekonomer som arbetar med olika servicefrågor inom kommuner och landsting/regioner exempelvis kök, vaktmästeri, bilpooler, lokalförsörjning med mera. På begäran har vi därför skapat en sådan konferens. Vi tar upp flera aktuella ämnen och ger även tid till erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

Utbildningsledare är Roland Svensson och Helena Sjöholm från KEF.

Föreläsare

Föreläsare är Helena Sjöholm, certifierad coach och utbildningsledare, KEF. Tomas Näslund har drivit projekt inom e-handel och ansvarat för implementering av IT-system med tillhörande processarbete. Tomas har bland annat genomfört drygt 80 upphandlingsprojekt och genomfört över 100 utbildningar, workshops och seminarier inom strategiskt inköp, projektledning, kommunikation, hållbar upphandling och offentlig upphandling. Åsa Högberg Ekonomidirektör i Region Gotland sedan 2010. Åsa har varit chef på serviceförvaltningen för ekonomi och upphandling.  Åsa är även avdelningschef för alla ekonomer och ekonomiassistenter i regionen, utom ekonomichefer som jobbar ute på förvaltningarna. Jan Hultgren är seniorkonsult och har lång erfarenhet av logistik avseende transportsystem, miljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig kommunalekonomer, landstings- och regionekonomer, ekonomichefer och verksamhetsekonomer som arbetar med någon form av servicefunktioner inom lokal, kök, bilpool, vaktmästeri eller annat.

Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 11 oktober och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 Nov, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Konferens för serviceekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png