Konferens för skolekonomer

Form: KEF
Mer information: Konferens för skolekonomer 

Datum & Tid

Datum: 22 apr, 2020 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

Obs! Ändrad till en dag, 22 april!

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom bl.a. tillhandahållande av kompetensutveckling. Avsikten med ekonomdagarna är att belysa ett antal aktuells ämnen som berör just er grupp men också att skapa en mötesplats för ekonomer med liknande arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte.

 

Under dagarna kommer följande programpunkter att behandlas;

Omvärldsspaning inom området, Utredningen ökad likvärdighet genom minskad segregation.., Coaching av chefer, Presentationsteknik, Skolchef/rektor om framtidens skola, samt Analys och genomgång av kostnader för nya och gamla skollokaler samt aktuella redovisningsfrågor.

Det detaljerade programmet är inte klart i alla delar så vi ber dig hålla utkik på vår hemsida. Notera datumen och om du vill så går det att anmäla sig redan nu.

 

Kursinnehåll: Konferens för skolekonomer (pdf)

 

Program

  • SKL informerar; SKL informerar om aktuella frågor, utredningar, nya specialdestinerade statsbidrag och läget kring lika villkor och överklaganden Mona Fridell SKL håller i detta pass.

 

  • Ökad likvärdighet genom minskad segregation…; Under detta pass får vi en genomgång av förslag från utredningen. Passet leds av Anders Norrlid, utredare, Regeringskansliet.

 

  • Skolan idag och i framtiden; En skolchef/rektor kommer att göra sin betraktelse av hur skolan fungerar idag och hur det kommer att se ut i framtiden. Även en beskrivning av hur ekonomerna används och vad som kan förbättras Passen leds av olika företrädare på de olika platserna.

 

  • Grupparbete kring resursfördelning? Här vill vi att alla deltagande kommuner förbereder sig med att ta med hur Ni gör vad gäller socioekonomisk tilldelning eller strukturbidrag. Hur stora belopp omfördelas? Får alla skolor lite eller fördelas hela beloppet till de som har sämst förutsättningar. Har Ni gjort någon typ av uppföljning av hur dessa extra medel används och vilka effekter har Ni kunnat läsa ut.

 

  • Hur skapas och framförs en tilltalande målgruppsanpassad presentation?
I Stockholm och Malmö görs en genomgång kring hur vi kan bli bättre på presentationer.
(Tobias Ljung, Infocell)

 

  • Kommunicerar gör vi hela tiden, även då vi inte talar. Men vet vi vad det är vi säger? Carina Molander, skådespelare, regissör, dramatiker reflekterar omkring betydelsen av t.ex fokus och närvaro, för att nå fram med det vi vill säga.  Endast i Göteborg.

 

  • Varför förändras arbetsgruppen? Vad är det som gör att effektiviteten i ett arbetslag eller grupp förändras? Från ineffektiv till effektiv. Kan vi bli mer coachande? (Ingela Karlsson och Göran Andersson KEF)

 

  • Aktuella redovisningsfrågor; Rekommendation och lagförslag kring löpande bokföring samt övriga nyheter inom redovisningen, Nils-Hugo Johansson ansvarar för avsnittet.

Information

Sista anmälningsdag
15 apr, 2020
Pris

Medlem: 5 500 kr
Icke-medlem: 6 100 kr

Boka senast 10 mars och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram