Konferens för skolekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Konferens för skolekonomer 

Datum & Tid

Datum: 2 maj, 2018 - 3 maj, 2018 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Elite Plaza Hotel

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom bl.a. tillhandahållande av kompetensutveckling. Avsikten med ekonomdagarna är att belysa ett antal aktuells ämnen som berör just er grupp men också att skapa en mötesplats för ekonomer med liknande arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Under dagarna kommer följande programpunkter att behandlas;

Omvärldsspaning inom området, med största säkerhet något om komponentavskrivning, speciella föredragningar om gata/fastighet och/eller VA området slutligen också något inspirerande föredrag.

Program

  • SKL informerar; SKL informerar om aktuella frågor, utredningar, nya specialdestinerade statsbidrag och läget kring lika villkor och överklaganden Mona Fridell/Jenny Kallstenius håller i detta pass.
  • Skolinspektionen informerar om sin roll; Under detta pass får vi en genomgång av hur en tillsyn från inspektionen genomförs samt hur en s.k. kvalitetsgranskning läggs upp. Passet leds av repr. från skolinspektionen
  • Modern Ekonomistyrning; Om nyckeltal och andra managementidéers uppgång och förändring. Föreläsningen handlar om hur vi tar till oss förändringar, reformerar dem och med tiden slänger ut dem. Under detta pass kommer bl.a. Kent att lyfta fram lyckade och mindre lyckade exempel på införandet av nya lösningar och modeller inom den kommunala skolförvaltningen och analysera hur detta har påverkat förvaltningsekonomens vardag.” I Stockholm är det Kent Nilsson Luleå Tekniska Universitet som föreläser och vid de två andra tillfällena är det Rolf Solli från Högskolan i Borås som håller i dessa pass.
  • Grupparbete kring uppföljning inom skolan område? Här vill vi alla deltagande kommuner förbereder sig med att ta med hur Ni gör vad gäller uppföljning månadsvis. Fortsatt diskussion kring uppföljning inom grupperna.
  • Arbeta med ekonomiska beslutsunderlag; En viktig del i ekonomens arbete är att skapa och bidra med goda beslutsunderlag som leder till att politiker och tjänsteman fattar beslut som mynnar ut i en ökad effektivitet. I denna föreläsning görs en sammanfattning av flera studier kring beslutsunderlag på både lokal och central nivå i kommuner och landsting. Föreläsning varvas med en gruppuppgift där du skall dela med dig av dina erfarenheter av att arbeta med uppföljning och de beslutsunderlag som produceras i samband med den.
  • Om lärandets värde – betyg som morot och piska?; Hur får vi eleverna att lära sig? Hur utvecklar vi deras motivation och får dem att prestera? Den ekonomiska ämnesdisciplinen som påverkat den svenska skolan de senaste 40 åren antar att belöningar och bestraffningar är det mest effektiva sättet att motivera människor. Betyg kan då ses som ett incitament, en belöning eller bestraffning för arbetsinsatsen och dessa incitament riskerar att leda till att elever utvecklar yttre motivation. Inom de psykologiska och pedagogiska disciplinerna menar man däremot att människors inre motivation är grunden i mänskligt lärande och utveckling. I studier har det visats att elevernas inre motivation kan minska eller t.o.m. förstöras om elever ständigt får belöningar eller bestraffningar för sitt lärande och sina prestationer. Alli Klapp är lektor i pedagogik på Göteborgs universitet, och författare. Hon har sedan 2005 bedrivit forskning främst inom bedömningsområdet.;
  • Aktuella redovisningsfrågor; Rekommendation och lagförslag kring löpande bokföring samt övriga nyheter inom redovisningen, Nils-Hugo Johansson ansvarar för avsnittet.

 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
3 apr, 2018
Pris

Medlem: 5 300 kr
Icke-medlem: 5 900 kr

Boka före den 28 februari och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram