Konferens för skolekonomer

Datum/Tid
Datum: 15 apr, 2019 - 16 apr, 2019
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Scandic Hasselbacken


Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom bl.a. tillhandahållande av kompetensutveckling. Avsikten med ekonomdagarna är att belysa ett antal aktuella ämnen som berör just er grupp men också att skapa en mötesplats för ekonomer med liknande arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Under dagarna kommer följande programpunkter att behandlas;

Omvärldsspaning inom området, Organisation och resursplanering i Göteborg, socioekonomiska resursplanering, analys av verksamheten och slutligen också något inspirerande föredrag, ”digitalisering i skolan.

 

 

Program

Program – Konferens för skolekonomer (pdf)

 • SKL informerar; SKL informerar om aktuella frågor, utredningar, nya specialdestinerade statsbidrag och läget kring lika villkor och överklaganden.
  Föreläsare: Mona Fridell, SKL.

 

 • Utvärdering av socioekonomisk fördelning; Under detta pass diskuterar vi vad som finns att tänka på när man som kommun följer upp eller utvärderar socioekonomisk resursfördelning. Vilken nytta gör mer resurser?
  Föreläsare: Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL.

 

 • Den digitala revolutionen Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, digitala plattformar, delningsekonomi, internet of things, big data, artificiell intelligens, nya aktörer, nya affärsmodeller. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men vad innebär digitaliseringen för kommunerna? Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?
  Föreläsare: Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg

 

 • Grupparbete kring lokaler inom skolans område?  Här vill vi alla deltagande kommuner förbereder sig med att ta med hur Ni gör vad gäller lokalplanering och intern hyra. Fortsatt diskussion kring lokalfrågor inom grupperna.

 

 • Att analysera verksamhetenEn genomgång av några analysmodeller man kan använda för att analysera verksamheten för att öka effektiviteten.
  Föreläsare: Hans Petersson och Nils-Hugo Johansson, KEF

 

 • Nya förutsättningar för skolan i Göteborg! Göteborgs stad bildade den 1 juli 2018 en ny grundskoleförvaltning genom att slå samman grundskolan från 10 stadsdelsnämnder. Vi får lyssna på hur omorganisation genomfördes, arbetet med att ta fram och implementera en ny resursfördelningsmodell och lite tankar om hur traditionella stödfunktioner som tex ekonomer och HR-specialister behöver utveckla sina arbetssätt
  Föreläsare: Helena Sjöberg, Chef Verksamhetsstyrning och utveckling

 

 • Aktuella redovisningsfrågor; Rekommendation och lagförslag kring löpande bokföring samt övriga nyheter inom redovisningen.
  Föreläsare: Nils-Hugo Johansson, KEF

 

Pris

Medlem: 4 900 kr
Icke-medlem: 5 500 kr

Boka för den 28 februari och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

14 mar, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Konferens för skolekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png