Konferens för skolekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Konferens för skolekonomer 

Datum & Tid

Datum: 4 apr, 2017 - 5 apr, 2017 Tid: 09:30 - 16:45

Plats: Scandic Kramer

Välkommen till en intressant och lärorik konferens för ekonomer inom skolområdet. Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom bl.a. tillhandahållande av kompetensutveckling. Avsikten med ekonomdagarna är att belysa ett antal aktuells ämnen som berör just Er grupp men också att skapa en mötesplats för ekonomer med liknande arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Det detaljerade programmet är inte klart i alla delar. Notera datumen och om du vill så går det att anmäla sig redan nu.

Program

 • SKL informerar
  SKL informerar om aktuella frågor, utredningar, nya specialdestinerade statsbidrag och läget kring lika villkor och överklaganden. Eva-Lena Arefäll/Mona Fridell håller i detta pass.
 • ”Mer än tur i struktur” -Effektivitet i grundskola och gymnasium
  Under denna punkt får vi en genomgång av en ESO rapport som Anders Norrlid, Magnus Arnek och Tore Melin skrivit för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?  Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?  Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra? Passet leds av Anders Norrlid
 • Skolan i en global och digitaliserad värld!
  Hans Renman, utbildnings-entreprenör, uppskattad föreläsare och en central aktör i de senaste årens skolutveckling och den svenska skolans digitalisering. De globala samhälls-förändringarna och den skenande tekniska utvecklingen påverkar oss alla - givetvis även skolan och dess ekonomi. Nya krav på anpassning till framtiden utmanar den traditionella skolan i grunden. Hans ger dig en underhållande och engagerad föreläsning om det pedagogiska nytänkandets betydelse i denna brytningstid.
 • Grupparbete kring resursfördelning inom skolan område?
  Här kommer vi få en genomgång av en eller flera kommuner och hur deras resursfördelning ser ut. Fortsatt diskussion inom grupperna.
 • God ekonomisk hushållning utifrån ett skolperspektiv samt målstyrninsfrågor
  Här kommer vi att ta upp frågeställningar kring god ekonomisk hushållning utifrån ett förvaltningsperspektiv. Vilka faktorer påverkar vad som ger en god ekonomisk hushållning för skolan. Vidare kommer vi även att behandla målstyrningsfrågor. Passet leds av Hans Petersson och Nils-Hugo Johansson
 • Styra och leda för bättre resultat eller innovativ organisation;
  Vilket av dessa ämnen kommer att göras under Februari månad.
 • Aktuella redovisningsfrågor
  Rekommendation kring löpande bokföring samt övriga nyheter inom redovisningen, Nils-Hugo Johansson ansvarar för avsnittet.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
7 mar, 2017
Pris

Medlem: 5 300 kr
Icke-medlem: 5 900 kr

Boka före den 17 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram