Konferens – Långsiktig ekonomisk planering

Datum & Tid

Datum: 10 maj, 2022 Tid: 10:00 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Varför behövs en långsiktig ekonomisk planering som sträcker sig längre än budgetåren? Kommer Corona att påverka och i så fall hur?

Program - Långsiktig ekonomisk planering (pdf)

Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och en ökad försörjningskvot som kommer att leda till ökade kostnader, effektiviseringar och/eller minskad ambitionsnivå – allt fler ska försörjas av färre! På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Vi kommer att få ta del av chefsekonomen på SKR, Annika Wallenskog, och vilka tankar hon har om den kommunala ekonomins utveckling de närmsta åren. Därutöver kommer Henrik Berggren, expert från Täby kommun och utsedd till årets kommunalekonom 2019, samt Per Malmquist civilekonom i Strängnäs kommun som båda arbetar med långsiktig ekonomisk planering, att delta.

Varmt välkomna till ett spännande seminarium!

 

Innehåll

Hur kommer den kommunala ekonomin att utvecklas de närmsta 10 åren utifrån det vi vet idag?
Vad måste vi ha för beredskap för att kunna klara kommande utmaningar och hur påverkas planeringen av Coronapandemin?

Annika Wallenskog

 

Täby kommuns utmaning - att växa med kvalitet
Fram till 2040 ska Täby kommun skapa förutsättningar för 16 000 nya bostäder inom ramen för Sverigeförhandlingen. En sådan expansion innebär en folkökning med cirka 26 000 invånare och kräver helt nya arbetssätt där ekonomisk och fysisk planering måste mötas i en långsiktig planering.
Under detta pass kommer ekonomianalytiker Henrik Berggren berätta hur Täby kommun arbetar för att denna tillväxt ska ske socialt och ekonomiskt hållbart och med en bibehållen hög kvalitet och låg skatt. Vilka yttre och inre utmaningar måste hanteras? Vilken styrning krävs för att få alla att arbeta åt samma håll?

Henrik Berggren

 

Strängnäs kommun har haft en mycket positiv utveckling av ekonomin de senaste åren. Från en negativ soliditet (inkl. pensionsåtagande) till prognostiserade 15% 2020-12-31. Hur har detta åstadkommits?
Ett systematiskt arbete som startade när kommunens KSO våren 2016 påpekade: ”vi har ju en översiktsplan, men varför har vi ingen ekonomisk motsvarighet”?
Därefter tog vi fram en långsiktig finansiell analys som visade på demografiska utmaningar, involverade såväl tjänstemanna- som politisk ledning för att hitta lösningar hur utmaningarna ska hanteras, kickade igång ett antal projekt/utredningar som sedan ledde fram till att KS i oktober 2017 beslutade om en långsiktig ekonomisk plan. Införandet av denna har sedan dess styrt kommunkoncernens strategiska satsningar.

Per Malmquist

 

 

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Annika Wallenskog, är chefsekonom samt direktör på Sveriges Kommuner och Regioner.

Per Malmquist är en civilekonom med erfarenheter både från näringslivet (25 år i Sverige och utomlands) och den offentliga sektorn. Han har jobbat med verksamhetsnära ekonomistyrning i olika roller, oftast som ekonomichef/direktör. Är också utbildad gymnasielärare i företagsekonomi.

Henrik Berggren har lång erfarenhet av kommunernas och regionernas ekonomiska utmaningar. Henrik har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting där han bland annat deltog i arbetet med långtidsprognoser för kommunsektorn. Erfarenheterna från det övergripande arbetet har Henrik använt i arbetet med budget och kalkylering som anställd i flera kommuner i Stockholms län. Idag arbetar Henrik på Täby kommun som expert och är dessutom utsedd till årets kommunalekonom 2019 av KEF.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ekonomichefer, budgetchefer eller ekonomer/controllers som arbetar med styrning och budget på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (chefer, politiker eller andra personer som arbetar med eller vill lära sig mer om ekonomisk planering) till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
3 maj, 2022
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 10 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram