Konferens – Långsiktig ekonomisk planering

Datum/Tid
Datum: 15 apr, 2020
Tid: 10:00 - 16:00


Plats: Distansutbildning

Så funkar KEF:s distansutbildningar »

 

Varför behövs en långsiktig ekonomisk planering som sträcker sig längre än budgetåren?
Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och en ökad försörjningskvot som kommer att leda till ökade kostnader, effektiviseringar och/eller minskad ambitionsnivå – allt fler ska försörjas av färre! På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Vi kommer att få ta del av chefsekonomen på SKL, Annika Wallenskog, och vilka tankar hon har om den kommunala ekonomins utveckling de närmsta åren. Därutöver kommer Henrik Berggren, expert från Täby kommun och utsedd till årets kommunalekonom, samt Henrik Weimarsson ekonomidirektör i Lunds kommun som båda arbetar med långsiktig ekonomisk planering, att delta.

Varmt välkomna till ett spännande seminarium!

 

Program – Långsiktig ekonomisk planering (pdf)

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening, KEF.

Föreläsare är Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL samt direktör på avdelningen för Ekonomi och Styrning.

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun sedan 2013, tidigare förvaltningschef (ansvarig för allt verksamhetsstöd) vid Malmö Universitet (2009-2013), dessförinnan ekonomichef i Malmö stad (2001-2009).

Henrik Berggren har lång erfarenhet av kommunernas och landstingens ekonomiska utmaningar. Henrik har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting där han bland annat deltog i arbetet med långtidsprognoser för kommunsektorn. Erfarenheterna från det övergripande arbetet har Henrik använt i arbetet med budget och kalkylering som anställd i flera kommuner i Stockholms län. Idag arbetar Henrik på Täby kommun som expert och är dessutom utsedd till “Årets kommunalekonom 2019” av KEF.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ekonomichefer, budgetchefer eller ekonomer/controllers som arbetar med styrning och budget på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (chefer, politiker eller andra personer som arbetar med eller vill lära sig mer om ekonomisk planering) till utbildningen.

Pris

Medlem: 4 700 kr
Icke-medlem: 5 700 kr

Boka senast 14 februari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

8 apr, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Konferens – Långsiktig ekonomisk planering

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer