Konferens – Långsiktig ekonomisk planering

Datum & Tid

Datum: 12 maj, 2021 Tid: 10:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Varför behövs en långsiktig ekonomisk planering som sträcker sig längre än budgetåren? Kommer Corona att påverka och i så fall hur?

Program - Långsiktig ekonomisk planering (pdf)

Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och en ökad försörjningskvot som kommer att leda till ökade kostnader, effektiviseringar och/eller minskad ambitionsnivå – allt fler ska försörjas av färre! På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Vi kommer att få ta del av chefsekonomen på SKR, Annika Wallenskog, och vilka tankar hon har om den kommunala ekonomins utveckling de närmsta åren. Därutöver kommer Henrik Berggren, expert från Täby kommun och utsedd till årets kommunalekonom, samt Per Malmquist civilekonom i Strängnäs kommun som båda arbetar med långsiktig ekonomisk planering, att delta.

Varmt välkomna till ett spännande seminarium!

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Annika Wallenskog, är chefsekonom samt direktör på Sveriges Kommuner och Regioner.

Per Malmquist är en civilekonom med erfarenheter både från näringslivet (25 år i Sverige och utomlands) och den offentliga sektorn. Han har jobbat med verksamhetsnära ekonomistyrning i olika roller, oftast som ekonomichef/direktör. Är också utbildad gymnasielärare i företagsekonomi.

Henrik Berggren har lång erfarenhet av kommunernas och landstingens ekonomiska utmaningar. Henrik har tidigare arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting där han bland annat deltog i arbetet med långtidsprognoser för kommunsektorn. Erfarenheterna från det övergripande arbetet har Henrik använt i arbetet med budget och kalkylering som anställd i flera kommuner i Stockholms län. Idag arbetar Henrik på Täby kommun som expert och är dessutom utsedd till årets kommunalekonom 2019 av KEF.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ekonomichefer, budgetchefer eller ekonomer/controllers som arbetar med styrning och budget på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (chefer, politiker eller andra personer som arbetar med eller vill lära sig mer om ekonomisk planering) till utbildningen.

 

Information

Sista anmälningsdag
1 maj, 2021
Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 12 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram