Korruptionsbekämpning i kommuner och landsting

Datum/Tid
Datum: 23 okt, 2018
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Att bekämpa och förebygga korruption och andra oegentligheter i kommuner och landsting/regioner handlar inte enbart om att producera en policy mot korruption och möjligtvis en utbildning för personal och leverantörer. För att säkerställa ett etiskt handlande i den egna organisationen krävs också ett aktivt arbete i organisationens tjänstemanna- och politiska ledning. Det är ledarna som till stor del avgör vilken kultur som ska finnas i organisationen och hur man som anställd ska agera. Hur man kan arbeta med dessa frågor kommer att tas upp under dagen.

Frågan är vilka risker för korruption och andra oegentligheter som finns i din organisation? Är det frågor som diskuteras och hanteras eller saknas frågorna på agendan? Finns det bra rutiner för intern kontroll och riskanalys? Finns en handlingsplan för hur korruption ska hanteras? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska hantera tips och hur man ser indikationer på korruption. Den 1 juli 2012 kom dessutom den nya mutlagstiftningen som har utökat straffansvaret för bl.a. givande och tagande av muta. Den nya lagstiftningen ökar också kraven på ett förebyggande arbete mot korruption.

Varmt välkomna till en spännande dag då korruption utifrån flera olika aspekter penetreras och diskuteras av experter på området.

Föreläsare

Föreläsarna har samtliga lång erfarenhet av att arbeta mot korruption utifrån olika infallsvinklar. Följande föreläsare kommer att medverka på seminariet:

» Natali Phalén – generalsekreterare på Institutet Mot Mutor (IMM). Innan Natali kom till IMM var hon verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling.
» Thomas Palmberg – polisintendent på Polisens Nationella Operativa avdelning, Korruptionsgruppen.
» Robert Engstedt – kammaråklagare, Åklagarmyndigheten – Riksenheten mot korruption.
» Richard Mårtensson – mångårig erfarenhet som HR-chef och förhandlingschef, numera egenföretagare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, politiker, chefer och assistenter som är intresserade av dessa frågor och vill lära sig mer om framgångsrik korruptionsbekämpning.

Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 4 800 kr

Boka före den 23 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

21 sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Korruptionsbekämpning i kommuner och landsting

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png