Korruptionsbekämpning i kommuner och regioner

Datum & Tid

Datum: 13 maj, 2020 Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Distansutbildning

 

Att bekämpa och förebygga korruption och andra oegentligheter i kommuner och regioner handlar inte enbart om att producera en policy mot korruption och möjligtvis en utbildning för personal och leverantörer. För att säkerställa ett etiskt handlande i den egna organisationen krävs också ett aktivt arbete i organisationens tjänstemanna- och politiska ledning. Det är ledarna som till stor del avgör vilken kultur som ska finnas i organisationen och hur man som anställd ska agera. Hur man kan arbeta med dessa frågor kommer att tas upp under dagen.

Frågan är vilka risker för korruption och andra oegentligheter som finns i din organisation? Är det frågor som diskuteras och hanteras eller saknas frågorna på agendan? Finns det bra rutiner för intern kontroll och riskanalys? Finns en handlingsplan för hur korruption ska hanteras? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska hantera tips och hur man ser indikationer på korruption.

 

Program: Korruptionsbekämpning i kommuner och regioner (pdf)

 

 

Utbildningen behandlar bl.a.

Korruption i offentlig verksamhet

  Nationella korruptionsgruppens uppdrag

  Riskområden för korruption

  Forskningsrön kring korruption

  Olika typer av korruption

  Otillåten påverkan

  Vad grundar jag mitt förebyggande arbete på?

  Hur skyddar man sin organisation mot korruption?

  Hur vet man vad som är att betraktas som muta?

 

Föreläsare

Thomas Palmberg - polisintendent på Polisens Nationella Operativa avdelning, Korruptionsgruppen. Kursledare är KEF:s Roland Svensson.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
6 maj, 2020
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1195 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram