Krets 1 - Årsmöte

Kursform: Krets 1
Mer information om kursen: Krets 1 - Årsmöte 

Datum & Tid

Datum: 17 feb, 2021 Tid: 17:30 - 18:30

Ni är välkomna att delta vid årsmötet i Kommunalekonomernas förening, Östra kretsen (krets 1). Vid mötet kommer bland annat styrelse för kommande verksamhetsperiod fastställas, se dagordning nedan. Mötet genomförs digitalt via Teams. Länk till mötet skickas ca 2 dagar innan.

 

Årsmöte krets 1 (pdf)

 

DAGORDNING

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justeringsmän
  • Fastställande av dagordning
  • Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2019 och 2020 (se bilagor)
  • Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåren 2019 och 2020 (se bilaga)
  • Fastställande av kommande verksamhetsperiod
  • Stadgeenligt val för kommande verksamhetsperiod
  • Övriga frågor
  • Årsmötet avslutas

 

Handlingar

Bokslut krets 1 2020 (pdf) 
Verksamhetsberättelse 2019 (Word)
Verksamhetsberättelse 2020 (Word)

 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 feb, 2021
Pris

Mötet är avgiftsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram