Krets 1 – Årsmöte

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 20 feb, 2019
Tid: 17:30 - 18:30

Ort
Stockholms stad, Lokal Samuel Owen


Inbjudan årsmöte Östra kretsen krets 1, Stockholm 2019-02-20

 

ÅRSMÖTE

Ni är välkomna att delta vid årsmötet i Kommunalekonomernas förening, Östra kretsen. Vid mötet kommer bland annat styrelse för kommande verksamhetsperiod fastställas, se dagordning nedan.

 

DAGORDNING

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justeringsmän
  • Fastställande av dagordning
  • Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2017 och 2018
  • Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåren 2017 och 2018
  • Fastställande av kommande verksamhetsperiod
  • Stadgeenligt val för kommande verksamhetsperiod

 

VÄLKOMNA

Jörn Karlsson

Ordförande Östra kretsen

Pris

Mötet är avgiftsfritt.

Arrangör

Krets 1

Sista anmälningsdag

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 1 – Årsmöte

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png