Krets 1 - Effektivitet i huvudstadens närhet

Form: Krets 1

Datum & Tid

Datum: 3 jun, 2021 Tid: 15:00 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Vilka slutsatser kan dras av RKA:s effektivitetsnyckeltal i Kolada?

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) fick 2019 ett uppdrag från finansdepartementet att ta fram nyckeltal i Kolada och en rapport om produktivitet och effektivitet i kommuner och regioner. Vad visar nyckeltalen för kommunerna i Stockholms, Uppsala och Gotlands län, hur stor påverkan får de strukturella förutsättningarna och går det att dra slutsatser om effektivitet? Hur bör nyckeltalen och rapporten utvecklas framöver?

 

Innehåll

Krets 1 – Effektivitet i huvudstadens närhet (pdf)

Kl. 15.00
Maria Price, kanslichef på RKA, jämför resultat för länets kommuner och visar på utveckling i området, spridning mellan kommuner och ger exempel på skillnader i struktur och resultat.


Kl. 16.00
Gemensam diskussion om nyckeltalen, hur de kan användas och vilka begränsningarna är samt vilken utveckling som bör ske.


Kl. 16.25
Avslutning.

Information

Sista anmälningsdag
26 maj, 2021
Pris

Kostnadsfritt för medlemmar (årsavgift 450 kronor) eller 500 kronor exkl moms per person för icke medlemmar.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram