Krets 1: Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt Kommunsektorns utveckling

Datum/Tid
Datum: 22 sep, 2020
Tid: 13:00 - 16:30

Ort
Distansutbildning


Arrangemanget genomförs av Krets 1 och är normalt ett lokalt seminarium i Stockholm. Under rådande situation kommer det att genomföras i Teams vilket innebär att vi kan bjuda in hela Sverige att närvara på detta intressanta seminarium.

 

Kursinnehåll:
Krets 1–Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt Kommunsektorns utveckling  (pdf)

 

Anmäl dig till en spännande eftermiddag den 22 september. Först får vi höra Kommunsektorns utveckling och skillnader i förutsättningar som kommer att efterföljas av en rykande färsk presentation av regeringens höstbudget!

Före krisen talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven samt det nödvändiga i att hitta effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Små och glesa kommuners svårigheter lyftes ofta fram.

När krisen är över kommer denna problembild att finnas kvar. Det är 6 kronor i skillnad mellan lägsta och högsta skattesatsen. Är detta endast effektivitet och ambition? Har vi likvärdiga förutsättningar att ta oss an framtidens utmaningar?
Emelie Värja som är forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest kommer att guida oss igenom detta.

Från Sveriges Kommuner och Regioner kommer Niclas Johansson, sektionschef för ekonomisk analys, att ge SKR:s perspektiv på regeringens höstbudget och förutsättningar för kommuner och regioner. Det kommer att bli extra intressant i dessa osäkra ekonomiska tider.

Efter respektive presentation lämnar vi utrymme för diskussion och frågor.

Pris

Medlem: 500 kr
Icke-medlem: 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

16 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 1: Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt Kommunsektorns utveckling

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer