Krets 1: Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt Kommunsektorns utveckling

Datum & Tid

Datum: 22 sep, 2020 Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning

Arrangemanget genomförs av Krets 1 och är normalt ett lokalt seminarium i Stockholm. Under rådande situation kommer det att genomföras i Teams vilket innebär att vi kan bjuda in hela Sverige att närvara på detta intressanta seminarium.

 

Kursinnehåll:
Krets 1–Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt Kommunsektorns utveckling  (pdf)

 

Anmäl dig till en spännande eftermiddag den 22 september. Först får vi höra Kommunsektorns utveckling och skillnader i förutsättningar som kommer att efterföljas av en rykande färsk presentation av regeringens höstbudget!

Före krisen talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven samt det nödvändiga i att hitta effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Små och glesa kommuners svårigheter lyftes ofta fram.

När krisen är över kommer denna problembild att finnas kvar. Det är 6 kronor i skillnad mellan lägsta och högsta skattesatsen. Är detta endast effektivitet och ambition? Har vi likvärdiga förutsättningar att ta oss an framtidens utmaningar?
Emelie Värja som är forsknings- och utbildningsansvarig på Kommuninvest kommer att guida oss igenom detta.

Från Sveriges Kommuner och Regioner kommer Niclas Johansson, sektionschef för ekonomisk analys, att ge SKR:s perspektiv på regeringens höstbudget och förutsättningar för kommuner och regioner. Det kommer att bli extra intressant i dessa osäkra ekonomiska tider.

Efter respektive presentation lämnar vi utrymme för diskussion och frågor.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
16 sep, 2020
Pris

Medlem: 500 kr
Icke-medlem: 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram