Krets 1: Presentation av Budgetpropositionen 2022

Datum & Tid

Datum: 21 sep, 2021 Tid: 15:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Arrangemanget genomförs av Krets 1 och är egentligen ett lokalt seminarium i Stockholm. Men under rådande pandemi kommer det att genomföras på distans, vilket innebär att vi kan bjuda in hela Sverige att närvara på detta intressanta seminarium.

 

Innehåll

Krets 1–Presentation av Budgetpropositionen 2022 (pdf)

Anmäl dig till en spännande eftermiddag den 21 september där vi får en rykande färsk presentation av regeringens höstbudget. Från Sveriges Kommuner och Regioner kommer Niclas Johansson, sektionschef för ekonomisk analys, att ge SKR:s perspektiv på regeringens höstbudget och förutsättningar för kommuner och regioner. Det kommer att bli extra intressant i en politiskt osäker tid.

Efter presentationen lämnar vi utrymme för diskussion och frågor.

Den pågående regeringsbildningen kan komma att påverka möjligheten att genomföra detta seminarium, Om det blir några ändringar hör vi av oss till alla anmälda så fort som möjligt.

Information

Sista anmälningsdag
17 sep, 2021
Pris

Medlem: 500 kr
Icke-medlem: 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram