Krets 1 – Presentation av förslagen till en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Datum & Tid

Datum: 27 sep, 2021 Tid: 15:00 - 17:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Arrangemanget genomförs av Krets 1. Under rådande pandemi kommer det att genomföras digitalt.

 

Innehåll

Krets 1 – Presentation av förslagen till en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (pdf)

Den 24 september lämnar den särskilda utredaren sin rapport till regeringen. Uppdraget är att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

För er som vill ha en redovisning av förslagen som kommer att lämnas, kommer Agneta Rönn (och eventuellt någon annan från utredningen) att göra detta för medlemmarna i krets 1 den 27 september kl 15.00-17.00.

Då får vi veta hur förslagen ser ut beträffande nya krav på god ekonomisk hushållning och förändringar i hur balanskravet utformas samt andra förslag till att ge bra förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Efter presentationen lämnar vi utrymme för diskussion och frågor.

Information

Sista anmälningsdag
22 sep, 2021
Pris

Medlem: 500 kr
Icke-medlem: 800 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram