Krets 1: Regional utveckling

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 11 maj, 2022 Tid: 14:00 - 17:00

Plats: Public Partner, Stockholm

 

Krets 1: Seminarium med mingel

– Hur angår det dig och din kommun?

Efter en lång period med kurser och seminarier på distans bjuder KEF Stockholm (krets 1) och Public Partner in till en eftermiddag med intressanta föredrag och ett tillfälle att nätverka. Temat för eftermiddagen är regional utveckling utifrån ett kommunal-ekonomiskt perspektiv. Fokus är Stockholmsregionen och dess lyskraft och utmaningar. Varmt välkommen! 

 

Innehåll 

Innehåll – Krets 1: Regional utveckling – Hur angår det dig och din kommun?

Under seminariet kommer vi att belysa hur samspelet sker mellan olika aktörer inom regionerna och varför är det en aktuell fråga för kommunerna. Vilka effekter förväntas pandemin få på sikt och vad betyder kriget i Ukraina för Stockholmsregionens utveckling? Ekonomiska konsekvenser för kommunernas ekonomi? 

  • Roland Lexén (Public Parter) leder seminariet. Roland kommer även kort återge resultat av aktuell forskning inom regional utveckling. 
  • Susanne Spector (Nordea) redogör för post-pandemiska effekter för Storstockholm. 
  • Carolina Arenander, näringslivschef Täby kommun, delar med sig av sina erfarenheter av arbete med näringslivsfrågor och tillväxt.
  • Christian Skarman, demograf på Sweco, redogör för de demografiska utmaningar som Stockholmsregionen har att förhålla sig till. 

Det kommunalekonomiska perspektivet hålls samman av Henrik Berggren (Täby kommun) och vi andra som deltar. 

 

För vem passar evenemanget? 

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av att lyssna och samtala kring betydelsen av regional utveckling och hur det påverkar kommuner och deras ekonomi. 

Information

Sista anmälningsdag
29 apr, 2022
Pris

Medlemmar: 500 kr
Icke medlemmar: 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram