Krets 1 seminariet digital kollega!

Form: Krets 1

Datum & Tid

Datum: 8 mar, 2018 Tid: 14:30 - 17:00

Plats: Convendums, Stockholm

Styrelsen för Krets 1 inom KEF bjuder in till inspirationsföreläsning om ”Digitala kollegor”. Lyssna till Hillevi Hedberg, Enhetschef på Ekonomiservice i Tyresö kommun och Cecilia Lejon tidigare förvaltningschef i Trellborgs kommun om deras erfarenheter av att anställa ”Digitala kollegor” i ekonomiadministrationen och biståndsbedömning inom försörjningsstöd.
- ”På sex månader skapade och programmerade Trelleborgs kommun en digital medarbetare som handlade försörjningsstöd och fattade beslut i 42 % av de inkomna ärendena."

- Tyresö har arbetat med automatisering i många år. I takt med minskade resurser och ökade volymer behöver vi se över vad som kan robotiseras så vi kan hantera ökade volymer med samma antal medarbetare och gärna utöka antalet arbetsuppgifter.
Under seminariet får ni lyssna på Trelleborgs kommuns tidigare förvaltningschef för Arbetsmarknadsförvaltningen Cecilia Lejon som var med och införde den digitala medarbetaren Trelleborgs kommun och ifrån Tyresö Enhetschef Hillevi Hedberg som införde den digitala medarbetaren Robina Robot.
Vad är RPA eller en ”digital kollega/medarbetare” och vilka erfarenheter finns inom offentlig sektor? PwC berättar mer om RPA (Robot Process Automation) och hur fenomenet revolutionerat kärnverksamhet inom statlig sektor hälso&sjukvård och hur det nu växer inom kommunal verksamhet.

Information

Sista anmälningsdag
1 mar, 2018
Pris

Medlem: 500 kr
Icke-medlem: 800 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram