Krets 2: Ekonomen och etiken – vågar vi påtala felen?

Datum/Tid
Datum: 4 jun, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Arbetets museum


Program: Ekonomen och etiken – vågar vi påtala felen? (pdf)

 

Att bekämpa och förebygga korruption och andra oegentligheter i kommuner och landsting/regioner handlar inte enbart om att producera en policy mot korruption och möjligtvis en utbildning för personal och leverantörer. För att säkerställa ett etiskt handlande i den egna organisationen krävs också ett aktivt arbete i organisationens tjänstemanna- och politiska ledning.

Det är ledarna som till stor del avgör vilken kultur som ska finnas i organisationen och hur man som anställd ska agera. Hur man kan arbeta med dessa frågor kommer att tas upp under dagen.

Som ekonomer hanterar vi skattebetalanas, medborgarnas resurser. Det innebär att vi ansvarar för att resurser används effektivt och att vi har ett professionellt förhållningssätt till etik. På KEF:s hemsida kan du läsa om föreningens yrkesetiska kod, https://www.kef.se/om-kef/yrkesetisk-kodex/

Förutom ovanstående kommer vi även att genomföra sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive val till ny kretsstyrelse.

Pris

Medlem: 450 kr
Icke-medlem: 950 kr

Resa och logi bokas och betalas av deltagarna själva.

Kursavgiften inkluderar lunch.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

25 maj, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 2: Ekonomen och etiken – vågar vi påtala felen?

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer