Krets 2 – Inspirationsdag kring nyttokalkylering

Form: Krets 2

Datum & Tid

Datum: 2 dec, 2021 Tid: 09:15 - 14:45

Plats: Renströmmen, Norrköping

 

Inspirationsdagens innehåll

Inspirationsdag för krets 2 (pdf)

Nyttokalkylering – hitta fler perspektiv i beräkningar

I ekonomens vardag ingår att räkna på eller bedöma kalkyler för investeringar, åtgärder och förändringar.  Vi är oftast rätt så duktiga på att få fram kostnaderna, även i komplexa sammanhang, men det blir gärna lite svårare med intäkter och kostnadsminskningar. Effekter som ”ligger utanför” den invanda kalkylmodellen känns för osäkra och för yviga och kommer inte med. Beslutsunderlaget blir begränsat. Nyttokalkylering hjälper oss ta in olika perspektiv på ett strukturerat sätt, så att beslutsunderlaget kan göras mer komplett och vi får bra underlag för uppföljning.

Föreläsare inom detta ämne är Daniel Jafari. Han har under sina 30 års inom IT-branschen, haft fokus på att nyttja IT och digitaliseringens möjligheter och stödja verksamheten. Det viktigaste för Daniel har alltid varit tillämpningen, användbarheten och effekter av insatser snarare än tekniken i sig. Daniel är huvudförfattare till e-delegationens vägledning i nyttorealisering 2.0 och är en eftertraktad förläsare inom ämnet till offentlig sektor.

Med oss under dagen har vi också två kommuner som lovar att dela med sig av sina erfarenheter av nyttokalkylering: Mjölby berättar om hur de arbetar med nyttokalkyler framför allt i samband med införande av e-tjänster och Motala om hur de använder nyttorealisering som en del i budgetprocess och ekonomisk styrning.

Information

Sista anmälningsdag
26 nov, 2021
Pris

Medlem: 1 200 kr
Icke-medlem: 1 650 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram