Krets 2 Projektekonomi i komplexa offentliga projekt

Datum & Tid

Datum: 5 dec, 2017 Tid: 09:30 - 14:45

Plats: Sunlight hotel,, Nyköping

Välkommen till en inspirations- och kompetensdag om hur vi som ekonomer kan bidra till
att effektivisera investeringsverksamheten i kommunerna
Årets kretsträff har ett fokus på investeringsverksamheten i våra kommuner. I denna träff
kommer vi att ta upp allt från hantering av osäkerheter i investeringsprojekt till
nödvändigheten av samarbete ekonomer emellan när vi hanterar stora investeringsprojekt
som berör stora delar av den kommunala verksamheten. Ostlänken är ett exempel på
infrastrukturellt projekt som kräver samarbete och det berör vi idag

Information

Sista anmälningsdag
17 nov, 2017
Anmälan
Pris

Medlem: 1 500 kr
Icke-medlem: 2 400 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram