Krets 3 – Bemanningsstyrning med proaktiv ekonom

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 25 sep, 2017 Tid: 10:00 - 14:30

Plats: Växjö Konserthus

Kretsen inbjuder till en intressant dag i Växjö om bemanningsekonomi.

Kan vi, vid budgetunderskott och sparbeting, vinna både lägre kostnader, hög kvalitet och bättre personalpolitik istället för personalnedskärningar, visstidstjänster och minskat vårdutbud? Inom vård och omsorg utgör tiden, människan och deras kompetens de främsta tillgångarna men samtidigt också de största kostnads-posterna. Inom kommuner och landsting utgör, beroende på verksamhetsområde, personalkostnaderna mellan 65 och 95% av hela kostnadsmassan. Ett starkt argument för en ekonom att ägna stort fokus på området bemanningsekonomi.

Personalresursstyrning är den mest kritiska och strategiska frågan när personalen utgör den enskilt största produktionsfaktorn. Men hur använder vi befintlig personalresurs bäst i förhållande till uppdrag, överenskomna produktionsmål och produktionsplanering? Ett proaktivt fokus på bemanningsområdet och en produktionsstyrd bemanning innebär en bättre hushållning med dyrbara personal-resurser och säkerställer en budget i balans. Vi kommer att ta del av hur omsorgsförvaltningen i Kalmar har arbetat med dessa frågor och också har kunnat konstatera ett gott resultat.
Föreläsare är Marcus Gustavsson med bakgrund senast som ekonom på omsorgsförvaltningen i Kalmar, men numera konsult på Time-Care AB. Marcus har mångårig erfarenhet av frågor kring bemanningsekonomi. Kretsen har anordnat liknande seminarier i Halmstad våren 2014, Kalmar våren 2015 och Jönköping våren 2016 där utvärderingarna var bra eller mycket bra från samtliga deltagare!

Konferensen vänder sig till ekonomer i kommuner och landsting i första hand men även HR-personal och chefer kan ha stor nytta av dessa kunskaper. Anmäl Dig till en intressant dag med ämnesinriktning bemanningsekonomi.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
1 sep, 2017
Pris

Medlem: 1 500 kr
Icke-medlem: 1 800 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram