Krets 3: Den analyserande ekonomen

Datum/Tid
Datum: 26 feb, 2020 - 27 feb, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Best Western hotel Värnamo


I denna två dagars utbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten.

Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomiadministrativa processerna.

 

Kursinnehåll – Krets 3: Den analyserande ekonomen (pdf)

 

Innehåll

I utbildningen ingår bland annat följande:

» Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar

» Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling

» Kunskap om olika metoder som kan användas för att utveckla verksamheten;

  •  Intressenter och vad innebär att formulera krav
  • Utforma kvalitativa mål o Begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  • Analys av verksamhetens styrkor och svagheter
  • Analysera och beskriva problem och risker
  • Analysera kostnader
  • Analysera orsaker till problem, avvikelser m.m.
  • Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?)

» Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter.

Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 500 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

26 jan, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 3: Den analyserande ekonomen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer