Krets 3: Den analyserande ekonomen

Datum/Tid
Datum: 26 feb, 2020 - 27 feb, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Best Western hotel Värnamo


I denna två dagars utbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten.

Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomiadministrativa processerna.

 

Kursinnehåll – Krets 3: Den analyserande ekonomen (pdf)

 

Innehåll

I utbildningen ingår bland annat följande:

» Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar

» Intressenter och behov/krav utgångspunkten för styrning och utveckling

» Kunskap om olika metoder som kan användas för att utveckla verksamheten;

  •  Intressenter och vad innebär att formulera krav
  • Utforma kvalitativa mål o Begreppet processorienterad verksamhetsutveckling
  • Analys av verksamhetens styrkor och svagheter
  • Analysera och beskriva problem och risker
  • Analysera kostnader
  • Analysera orsaker till problem, avvikelser m.m.
  • Jämföra med andra med stöd av öppen data i Kolada (Hur hitta bland olika nyckeltal och hur kan informationen analyseras?)

» Tips kring utformning av ekonomiska beslutsunderlag

I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter.

Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 500 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

26 jan, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 3: Den analyserande ekonomen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png