Krets 4: Årsmöte

Form: KEF
Mer information: Krets 4: Årsmöte 

Datum & Tid

Datum: 19 okt, 2021 Tid: 13:00 - 14:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Inbjudan till:
Årsmöte med Södra kretsen av Kommunalekonomernas förening

Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 13:00 på Teams. Klicka på knappen nedan för att ansluta till mötet.

Anslut till Årsmötet

 

Dagordning

1. Mötet öppnas och fastställande av dagordning

2. Val av ordförande och sekreterare till mötet

3. Val av justeringsmän

4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden

5. Ekonomisk rapport

6. Fastställande av verksamhetsperiod

7. Val av ordförande

8. Val av styrelse

9. Val av valberedning

10. Övriga frågor

11. Avslutning

 

Verksamhetsberättelse skickas ut tillsammans med inbjudan: Ekonomi krets 4 »

Valberedningens förslag: Inbjudan och Valberedningens förslag »

Inget val av revisorer behövs då kretsens räkenskaper revideras av föreningens centrala revisorer.

 

Anmälan

Det behövs ingen särskild anmälan till årsmötet och någon avgift debiteras inte.

 

 

Välkommen!

//Henrik Heyman, ordförande för krets 4

Information

Sista anmälningsdag
Anmälan

Ingen anmälan krävs.

Pris

Årsmötet är kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram