Krets 4 Bemanningsekonomi – smart bemanning och årsmöte

Datum & Tid

Datum: 21 apr, 2017 Tid: 08:30 - 14:00

Plats: SAS Radisson Blu Hotel, Malmö

Bemanningsekonomi – hur svårt kan det vara?

Camilla Lingebäck, verksamhetskonsult, Timecare

Heltid för alla – vägen fram till idag

Camilla Gärdebring, förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun

 

Den absolut viktigaste, men också den dyraste resursen är vår personal. Vi står inför stora utmaningar i en framtid där behoven och kraven ökar samtidigt som vi har begränsade resurser att möta dessa. Vilka krav ställer det på ekonomens roll och konsten att som ekonom utveckla verksamheten mot en smart bemanning?
Fokus på bemanningen har stor påverkan på det ekonomiska resultatet och möjligheterna att nå politiska målsättningar. Kan visioner bli verklighet när budget och bemanning går hand i hand? Vad händer om man ser bemanningssystemet, där största delen av kostnaderna finns, som ett ekonomisystem? Vem gör schemaplaneringen egentligen och framförallt utifrån vilka grunder? Att se kostnaden först efter schemaperiodens slut – då är det försent att agera och kan leda till obehagliga överraskningar både för kvaliteten och för ekonomin.
Vi belyser komplexiteten i att kombinera bra arbetstidsförläggning med hög kvalitet och kontinuitet inom budgetram, och diskuterar på vilket sätt ekonomen bör delta aktivt i schemaprocessen för att bidra till att verksamheten når sina mål.

Program

08:45 Kaffe serveras
09:30-11:15 Bemanningsekonomi – hur svårt kan det vara? Camilla
Lingebäck, verksamhetskonsult, Timecare

11:30 Heltid för alla – vägen fram till idag Camilla Gärdebring, förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun
12:15 Kretsens årsmöte, kallelse skickas ut separat
12:45 Lunch

 

Information

Sista anmälningsdag
11 apr, 2017
Pris

Medlem: 800 kr
Icke-medlem: 1 100 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram