Krets 4 Korruption i offentlig verksamhet.

Form: Krets 4
Mer information:  

Datum & Tid

Datum: 15 maj, 2018 Tid: 16:30 - 18:00

Plats: PwC, Malmö

Parallellt med debatten om risker för mutor och korruption i svenska stor­företag har strålkastarljuset också tyd­ligt riktats mot förekomsten av mu­tor och korruption i offentliga verksamhe­ter. Den dolda korruptionen, både i offentlig och privat sektor, bedöms också av de flesta experter som mycket stor – och mycket kostsam.

Risker för mutor och korruption i offent­lig sektor kan dock hanteras ge­nom ett strukturerat och genomtänkt förebyggande arbete. Men vilka åtgär­der och aktiviteter behöver genom­fö­ras specifikt i offentlig verksamhet? Hur ser ett bra förebyggande arbete ut?

I seminariet diskuteras begreppet korruption, utbredningen i offentlig sektor samt ges exempel på fall av korruption i kommunal miljö. Vidare beskrivs de grundläggande komponenterna i ett effektiv förebyggande arbete, typiska brister i offentliga verksamheter och vilka åtgärder som omgående kan vidtas för att minska riskerna för korruption. Seminariet hålls av Magnus Lindahl, PwC Forensic Services och Carl-Gustaf Folkeson, PwC.

Information

Sista anmälningsdag
8 maj, 2018
Pris

Medlem: Ingen kostnad

Icke-medlem: 300 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram