Krets 4 Ny kommunindelning

Form: Krets 4
Mer information: Krets 4 Ny kommunindelning 

Datum & Tid

Datum: 28 feb, 2018 Tid: 16:30 - 18:00

Plats: Scandic hotel Stortorget, Malmö

Under flera år har vi följt den danska kommunstrukturreformen och den svenska ansvarskom¬mitténs arbete samt förslaget till ny svensk region-indelning.
Intelligence Watch, en politiskt obe¬roen¬de och icke-vinstdrivande tanke-smedja, har med enkäter och interv¬juer med ledande kommunföreträda-re som grund, presenterat ett för¬slag till ny sydsvensk kommunindelning.

Förslaget motiveras av möjligheten att uppnå ekonomiska stordriftsför-de¬lar i administrationen och underlätta kommunernas rekrytering av kompetent personal, med syftet att erbjuda bättre samhällsservice till lägre kostnader.
På årets första After Work-träff får du en presentation av rapportens hu-vud¬författare Anders Olshov samt möjlighet till diskussion och att ställa frågor.

Anders Olshov är chef för och grundare av Intelligence Watch. Han är utbildad eko-nom och grundade Öresundsinstitutet 2002 och var dess chef till 2014. År 2010 ut¬sågs han till årets ekonom i Skåne av Ekonomiforum Skåne/EF

Information

Sista anmälningsdag
21 feb, 2018
Pris

Medlem: kostadsfritt
Icke-medlem: 300 kr

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram