Krets 5 Temadag om redovisning och kommunala utjämningsystemet

Datum & Tid

Datum: 17 nov, 2017 Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Fasetten Trollhättan, Trollhättan

Kommunalekonomernas Krets 5 Västra Götaland inbjuder till konferens om nya redovisningslagen, aktuella redovisningsfrågor, certifieringsprogrammet och det kommunala utjämningsystemet. Hans Petersson, KEF, med lång erfarenhet av redovisningsfrågor i olika roller och en av Sveriges främsta experter på kommunala utjämningssystemet, Henrik Berggren PWC, medverkar.

- Ny redovisningslag – status, vad innehåller den, påverkan på årsredovisning och delårsrapport.
- Kassaflödesanalys - nytt utkast till rekommendation.
- Leasing – genomgång av rekommendationen.

- Certifieringsprogrammet för ekonomer – information om hur programmet är upplagt.

- Kommunala utjämningssystemet – lär dig mer om det kommunala utjämningssystemet som av många upplevs som omfattande och komplicerat.

Information

Sista anmälningsdag
10 nov, 2017
Pris

Medlem: 2 000 kr
Icke-medlem: 2 400 kr

Boka fram till 16 oktober och få 500 kr i rabatt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram