Krets 5 - Vårkonferens med tema ekonomistyrning

Kursform: Krets 5

Datum & Tid

Datum: 31 maj, 2018 - 1 jun, 2018 Tid: 09:30 - 13:00

Plats: Gullmarstrand

Västra kretsen bjuder in till sina årliga ekonomidagar med årets tema som är ekonomistyrning, både utifrån ett lokalt och centralt perspektiv.

En viktig del av ekonomernas kompetensutveckling är ett att bygga och underhålla nätverk. Västra kretsen inbjuder till denna möjlighet genom att arrangera sin årliga två dags konferens, i år på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil. Tanken med dagarna är skapa en årlig mötesplats för kommunalekonomer i Västra Sverige. Vi kommer att få ta del av intressanta föredrag blandat med möjligheter till att lära känna nya kollegor för framtida nätverksbyggande. Ta chansen att knyta nya kontakter!

Programpunkter

Kvalitativa beslutsunderlag
En viktig del i ekonomens arbete är att skapa och bidra med goda beslutsunderlag som leder till att politiker och tjänsteman fattar rationella beslut som mynnar ut i en ökad effektivitet. I detta görs en sammanfattning av flera studier kring beslutsunderlag på både lokal och central nivå i kommuner och landsting. Hans Petersson, KEF

Utveckla årsredovisningen
Tanums har många år uppmärksamts för sin årsredovisning, både den tryckta och digitala varianten. Vi får lyssna till Joakim Ottosson som under många år har arbetat med att utveckla kommunens årsredovisning. Han kommer dela med sig av sin erfarenhet hur man arbetar med att ständigt utveckla kommunens årsredovisning. Joakim Ottosson, Tanums kommun

Ekonomrollen
Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare”. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs troligtvis fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning. Föredraget diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad kommunalekonomerna själv anser vara relevant och troligt. Kursen bygger dels på KEFs arbete med dessa frågor dels på aktuell forskning inom området. Roland Svensson, KEF och Cristina Olsson, PWC

Leda för resultat
Leda för resultat fokuserar på hur man förflyttar perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare, med andra ord vad brukare och medborgare får ut av sina skattepengar. Gunnar Gidenstam, SKL

Styrning/styrmodell Kävlinge kommun
Kävlinge tillhör de kommuner som har fått utmärkelsen ”årets kvalitetskommun”. Kommunen har lyckats kombinera en god ekonomi med god verksamhet. Vi får ta del hur kommunen arbetar med att styra sin verksamhet och ekonomi. Representant från Kävlinge kommun

Föreläsare

Temadagarna leds av Dan Jonasson, ordförande i KEF:s Västra krets. Vidare medverkar Gunnar Gidenstam från SKL, Hans Petersson från KEF och Förvaltningshögskolan, Joakim Ottosson från Tanums kommun, Christina Olsson från PWC, Roland Svensson från KEF och representanter från Kävlinge kommun.

Föreningsmöte

Västra Kretsen har föreningsmöte i samband med ekonomidagarna den 31/5. Föreningsmötet ska bl.a. välja styrelse för kommande två år och besluta om bokslut, verksamhetsberättelse 2017.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
30 apr, 2018
Pris

Medlem: 4 000 kr
Icke-medlem: 4 400 kr

Boka före den 30 mars och få 400 kr i rabatt! Kursavgiften inkluderar en övernattning på Gullmarsstrand konferenshotell, Fiskebäckskil 31/5 – 1/6. Fika, lunch, fika, middag den 31/5. Frukost, fika, lunch den 1/6.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram