Krets 5: Vårkonferens – Tema analys samt föreningsmöte

Datum/Tid
Datum: 3 jun, 2020
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Västra kretsen bjuder in till en dag kring temat analys, både utifrån ett lokalt och centralt perspektiv. Kom och lyssna på Hans Petersson från KEF och Förvaltningshögskolan.

Obs! Kursen genomförs som en distansutbildning

I samband med konferensen är det föreningsmöte för Västra Kretsen med bl.a. verksamhetsberättelse och val av ordförande och styrelse.

 

Program – Krets 5: Vårkonferens – Tema analys samt föreningsmöte (pdf)

 

Analysera rätt saker – med rätt metoder

Demografiska förändringar inom skolan och äldreomsorgen i kombination med en beräknad försvagning av skatteunderlagsökningen ställer kommuner och landsting inför stora utmaningar de närmaste åren. Det kommer kräva åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. Det kommer också blivit viktigt att förbättra analysmetoder och modeller för att uppnå effektiviseringar i verksamheten. Ekonomer och chefer kom bli tvungna att lägga allt mer tid på att analysera verksamheten. Under dagen diskuteras och redovisas inledningsvis några analysmodeller man kan använda för att analysera verksamheten för att öka effektiviteten. Under andra delen av dagen redovisas modeller och metoder för finansiell analys av kommunens finansiella ställning och utveckling.

 

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson, Kommunalekonomernas Förening (KEF) och Förvaltningshögskolan.

Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 2 400 kr

Boka senast 20 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

Krets 5

Sista anmälningsdag

27 maj, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 5: Vårkonferens – Tema analys samt föreningsmöte

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer