Krets 6 – Årsmöte och inspirationsföreläsning

Datum/Tid
Datum: 27 apr, 2020
Tid: 11:30 - 16:30


Ort: Örebro
Lokal meddelas senare!

 

Till dig som är medlem i KEF och till dina kollegor som är intresserade av att bli medlem:

Välkommen till årsmöte för krets 6 samt inspirationsföreläsning med Roland Svensson, utbildningsledare på KEF!

  • Årsmöte kl. 11.30
  • Lunch kl. 12.00
  • Inspirationsföreläsning med Roland Svensson kl. 13.30
  • Dagen avslutas kl. 16.30

 

 

Kursinnehåll – Årsmöte och inspirationsföreläsning (pdf) 

 

Inspirationsföreläsning med Roland Svensson:

Vi har kommit till ett tydligt vägskäl där ekonomer, precis som Alice i Underlandet, måste välja väg. Göran Lindsjö, AI-forskare verksam i USA, uttryckte det som att ekonomiavdelningar har två val, utvecklas eller skär ner! Vi på KEF ser att ekonomer, generellt sett, har en bred kompetens som inte alltid används fullt ut vilket är en förutsättning för att kunna ta ”utvecklingsvägen”.

Frågan är hur ekonomerna kan bli bättre värdeskapare i framtiden och hur digitaliseringen i detta kan användas?

  • Framtidens roll – vad förväntas av mig och hur kan rollen komma att utvecklas framöver?
  • Den digitaliserade ekonomen –kort om KEF:s pågående projekt samt vilka svar som getts i undersökningen
  • Ekonomen som värdeskapare
  • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för era kommuner?

 

 

 

Pris

Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

9 apr, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 6 – Årsmöte och inspirationsföreläsning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar, med undantag för två kurser: ”Coachande förhållningssätt” samt ”Arkivering och hantering av räkenskapsinformation”. Dessa två kurser innehåller moment som gör att de inte fungerar att genomföra som distanskurs och flyttas i stället till hösten. 

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer