Krets 6 – Årsmöte och inspirationsföreläsning

Datum & Tid

Datum: 27 apr, 2020 Tid: 11:30 - 16:30

Ort: Örebro
Lokal meddelas senare!

 

Till dig som är medlem i KEF och till dina kollegor som är intresserade av att bli medlem:

Välkommen till årsmöte för krets 6 samt inspirationsföreläsning med Roland Svensson, utbildningsledare på KEF!

  • Årsmöte kl. 11.30
  • Lunch kl. 12.00
  • Inspirationsföreläsning med Roland Svensson kl. 13.30
  • Dagen avslutas kl. 16.30

 

 

Kursinnehåll – Årsmöte och inspirationsföreläsning (pdf) 

 

Inspirationsföreläsning med Roland Svensson:

Vi har kommit till ett tydligt vägskäl där ekonomer, precis som Alice i Underlandet, måste välja väg. Göran Lindsjö, AI-forskare verksam i USA, uttryckte det som att ekonomiavdelningar har två val, utvecklas eller skär ner! Vi på KEF ser att ekonomer, generellt sett, har en bred kompetens som inte alltid används fullt ut vilket är en förutsättning för att kunna ta ”utvecklingsvägen”.

Frågan är hur ekonomerna kan bli bättre värdeskapare i framtiden och hur digitaliseringen i detta kan användas?

  • Framtidens roll - vad förväntas av mig och hur kan rollen komma att utvecklas framöver?
  • Den digitaliserade ekonomen –kort om KEF:s pågående projekt samt vilka svar som getts i undersökningen
  • Ekonomen som värdeskapare
  • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för era kommuner?

 

 

 

Information

Sista anmälningsdag
9 apr, 2020
Anmälan
Pris

Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram