Krets 6 Ekonomiutvecklingsdag

Form: KEF
Mer information: Krets 6 Ekonomiutvecklingsdag 

Datum & Tid

Datum: 20 dec, 2018 Tid: 09:30 - 15:00

Plats: Örebro, Örebro

Kommunalekonomernas förening krets 6 bjuder in till en ekonomiutvecklingsdag för medlemmar i krets 6 Värmland, Närke och Västmanland. Det blir en inspirerande dag med många olika inslag och du får möjlighet att träffa dina kollegor i närområdet för erfarenhets och kunskapsutbyte. Under dagen kommer kort ett extra årsmöte för fyllnadsval som ordförande att hållas, utifrån valberedningens förslag.

Under dagen medverkar följande föreläsare:

Ola Eriksson kanslichef påKommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

Linda Persson är strateg inom intern styrning och kontroll, Region Örebro län. Linda är vice ordförande för Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd. Just nu mycket involverad med processledning och processutveckling samt Region Örebro läns integrerade ledningssystem ”Vårt Arbetssätt”. Tidigare jobbat inom Kriminalvården med bl.a. framtagande av ny styr- och uppföljningsmodell och kvalitetsledningssystem.

Robert Blank är kvalitetsutvecklare i Söderhamn och har jobbat med utredning och införandet av en ny styr- och ledningsfilosofi med fokus påhelhetssyn och tillit. Robert är kunnig inom tillitsbaserad styrning.

Göran Andersson Kommunalekonomernas förening. Mångårig kommunal erfarenhet som ekonomichef och förvaltningschef.

Information

Sista anmälningsdag
1 dec, 2018
Pris

Medlem: 1950 kr
Icke-medlem: 2950 kr

Boka för den 15 november och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram