Krets 7: Etik för ekonomer

Form: KEF
Mer information: Krets 7: Etik för ekonomer 

Datum & Tid

Datum: 9 feb, 2021 Tid: 09:30 - 16:00

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom.

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

 

Innehåll

Kurinnehåll: Krets 7: Etik för ekonomer (pdf)

 

Under kursen behandlas följande:

  • KEF:s yrkesetiska kodex
  • Presentation av KEF:s etikstudie
  • Etiska frågor för kommunalekonomer, Arbete med en uppgift
  • Etik –frågor, problem och positioner.
  • Etik och moralism –hur tolkar vi vårt samhällsläge?
  • Gamla och nya etiska ideal, och gamla och nya ”dödssynder”.
  • Vad menas med ”svenska värderingar”?
  • Värdegrund för offentliganställda.

 

Föreläsare

Föreläsare är Egon Rommedahl utbildad teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Egon har skrivit ett antal böcker främst i ämnet etik och bemötande.

Roland Svensson, KEF, har arbetat mycket med konsekvenserna av bristande moral såsom korruption och skrivit ett antal böcker om riskanalys och kontroll inom offentlig sektor.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
25 jan, 2021
Anmälan
Pris

Pris: 2 500 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram