Krets 8 – Ekonomiutvecklingsdagar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 16 maj, 2019 - 17 maj, 2019
Tid: 12:00 - 13:00

Ort
Hotell Hallstaberg


Program – Ekonomiutvecklingsdagar (pdf)

KEF Krets 8 (Västernorrlands och Jämtlands län) inbjuder dig återigen till de traditionsenliga Ekonomiutvecklingsdagarna – en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av ekonomi inom kommuner och landsting!

Konferensen äger denna gång rum 16-17/5 2019 Hotell Hallstaberget i Sollefteå. En anrik anläggning som med sitt naturnära och rofyllda läge erbjuder en inspirerande och avstressande mötesplats för kretsens medlemmar. Välkommen!

 

Konferensen vänder sig främst till ekonomer som arbetar inom kommuner och landsting. Den erbjuder som vanligt ett brett och intressant innehåll. Avsikten med programmet är att uppdatera och utveckla din kompetens i olika aktuella och relevanta ämnen inom ekonomiområdet. Samtidigt erbjuds du möjlighet att underhålla och utöka ditt nätverk inom yrkesområdet genom att i en trevlig miljö utbyta erfarenheter och umgås med kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter i närområdet. Under dagarna kommer i huvudsak följande programpunkter att behandlas:

Program

 • Årsmöte KEF krets 8
  Ta chansen och påverka föreningens verksamhet genom att vara med och fatta beslut vid KEF krets 8:s högsta beslutande organ – det ordinarie årsmötet!

 

 • Digitala betalningar för E-tjänster
  Sara Büttner, sektionschef Servicecenter Ekonomi Sundsvalls kommun, ger dig en genomgång av ett utvecklingsprojekt om att möjliggöra digitala betalningar för kommunala E-tjänster!

 

 • Robotisering av ekonomiprocesser
  Sara Büttner, sektionschef Servicecenter Ekonomi, Sundsvalls kommun, ger dig en genomgång av kartläggning och automatisering av kundfakturaprocesser!

 

 • Bemanningsekonomi för ekonomer
  Marcus Gustavsson, konsult, Time Care AB, ger dig presentation av hur vi ekonomer kan vinna på att ägna större fokus på området bemanningsekonomi!

 

 • Ekonomen som analytiker
  Göran Persson Lingman, utbildningsledare KEF, ger dig en några exempel på förbättringsmetoder att använda, t ex gapanalys och orsaksanalys. Metoder som tas upp i kursen “Ekonomen som analytiker”. Kursen innefattar bl.a olika förbättringsmetoder och kvalitetstekniker! Deltagare kommer att få två exempel på utvärderingar/självskattningar (hantering av löner och hantering av organisations-/föreningsbidrag).

 

 • Excels Power Query
  Göran Persson Lingman, utbildningsledare KEF, ger dig en kort presentation av varför vi som ekonomer bör känna till Power Query i Excel!

 

 • Aktuella kommunalekonomiska frågor
  Göran Persson Lingman, utbildningsledare KEF, ger dig senaste nytt avseende aktuella kommunalekonomiska frågor från kommunalekonomernas förening!

 

 • Framtidens beslutsstödssystem
  Niklas Kling, konsult inom business intelligence och budget & styrning, Mindcamp AB, ger dig en presentation av framtidens plattform för beslutsstödssystem – Qlik Sense – och hur Sundsvalls kommun har byggt upp och för närvarande inför sitt nya beslutsstöd!

 

 • Modern fakturaprocess
  Lorant Stenberg, commercial director, Iron Mountain AB, ger dig presentation av en modern lösning för skanning och digitalisering i fakturaprocessen!

Pris

Medlem: 3 400 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka senast 17 april och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 maj, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 8 – Ekonomiutvecklingsdagar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png