Krets 8 Ekonomiutvecklingsdagar Våren 2017

Form: Krets 8

Datum & Tid

Datum: 20 apr, 2017 - 21 apr, 2017 Tid: 12:00

Plats: Quality Hotel Frösö Park, Frösön

KEF Krets 8 (Västernorrlands och Jämtlands län) inbjuder dig återigen till de traditionsenliga Ekonomiutvecklingsdagarna - en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av ekonomi inom kommuner och landsting!
Konferensen äger denna gång rum på nya toppmoderna sportiga Quality Hotel Frösö Park, Östersund som med sitt naturnära läge (fantastisk utsikt över Storsjön och fjällvärlden) på Frösön erbjuder en inspirerande och kreativ mötesplats för kretsens medlemmar. Välkommen!
Konferensen vänder sig främst till ekonomer som arbetar inom kommuner och landsting. Den erbjuder som vanligt ett brett och intressant innehåll. Avsikten med programmet är att uppdatera och utveckla din kompetens i olika aktuella och relevanta ämnen inom ekonomiområdet. Samtidigt erbjuds du möjlighet att underhålla och utöka ditt nätverk inom yrkesområdet genom att i en trevlig miljö utbyta erfarenheter och umgås med kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter i närområdet. Under dagarna kommer i huvudsak följande programpunkter att behandlas:

Program

» Nya redovisningsregler och finansiella mål! Ola Eriksson, kanslichef KEF, informerar dig om nya redovisningsregler och finansiella mål. Vad innebär förslaget på ny lag för Kommunal bokföring och redovisning för kommun- och landstingssektorn? Hur kan du förvänta dig att de finansiella målen påverkas? Ola har medverkat som expert i översynen av lag om kommunal redovisning. Kommunalekonomers förening har också gjort praxisstudier av riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare får du en uppdatering av aktuella kommunalekonomiska frågor från kommunalekonomernas förening.
» Modern och effektiv verksamhetsstyrning! Petra Öhlin Göransdotter, presales manager, Mercur, ger dig en introduktion till den marknadsledande lösningen för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. De visar hur du kan skapa en gemensam lösning för budget, prognos, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control. Du får också ta del av de bästa tipsen för ett lyckat införande av ett beslutsstödsystem.
» Ekonomen som multikonstnär! Caroline Hellström, adjunkt, lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, informerar dig om KEFU-rapporten ”Den offentliga ekonomen – en svårbestämd multikonstnär” som är den mest omfattande studien av ekonomer i offentlig sektor som hittills genomförts i Sverige. I rapporten lanseras en ny kategorisering av olika ekonomroller som tar fasta på
ekonomens roll i organisationen istället för på de arbetsuppgifter som utförs av ekonomer.
» Analysera resultaten med Kolada! Maria Price, tf kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser, ger dig ett intressant föredrag kring analys och jämförelser av kommunens resultat och hur du använder den öppna databasen Kolada (www.kolada.se) som stöd i resultatstyrningen och arbetet med analyser.

Information

Sista anmälningsdag
6 apr, 2017
Pris

Medlem: 3 400 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka fram till 16 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram