Krets 8 Ekonomiutvecklingsdagar

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 26 apr, 2018 - 27 apr, 2018 Tid: Hela dagen

Plats: Björkuddens Hotell & Restaurang

KEF Krets 8 (Västernorrlands och Jämtlands län) inbjuder dig återigen till de traditionsenliga Ekonomiutvecklingsdagarna - en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av ekonomi inom kommuner och landsting!

Konferensen äger denna gång rum på Björkuddens Hotell & Restaurang vid Höga Kusten bron.  En anrik anläggning från 1800-talets slut som med sitt naturnära och rofyllda läge erbjuder en inspirerande och avstressande mötesplats för kretsens medlemmar. Välkommen!

Konferensen vänder sig främst till ekonomer som arbetar inom kommuner och landsting. Den erbjuder som vanligt ett brett och intressant innehåll. Avsikten med programmet är att uppdatera och utveckla din kompetens i olika aktuella och relevanta ämnen inom ekonomiområdet. Samtidigt erbjuds du möjlighet att underhålla och utöka ditt nätverk inom yrkesområdet genom att i en trevlig miljö utbyta erfarenheter och umgås med kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter i närområdet. Under dagarna kommer i huvudsak följande programpunkter att behandlas:

Program

» Hur du bygger framtidens kommun! Ola Johnsson, rådgivare offentlig sektor PwC, ger dig en modell för och exempel på den digitala medarbetaren samt hur den kommunala välfärden därigenom kan hantera de framtida personal- och kompetensförsörjningsutmaningarna!

» Stigande och ryckiga pensionskostnader! Leif Nyberg, kundansvarig KPA Pension, ger dig en genomgång av hur pensionskostnaderna påverkas och hur de kan hanteras med anledning av en ny redovisningslagstiftning!

» Aktuella kommunalekonomiska frågor! Johan Skeri, utbildningsledare KEF, ger dig en uppdatering av aktuella kommunalekonomiska frågor från kommunalekonomernas förening!

» Modell för analys och värdering av risker! Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest, ger dig en presentation av Kommuninvests modell för analys och bedömning av risker i kommunkoncerner!

» Smart automatisering och digitalisering! Urban Danielsson, lösningsarkitekt Unit4, ger dig en presentation av ett modernt affärssystem utvecklat specifikt för tjänsteorganisationer med höga krav på flexibilitet, anpassningsbarhet, teknologi, användarvänlighet och skalbarhet samt med en komplett lösning för redovisning, finansiell styrning och uppföljning, budgetering, inköp med mera!

» Ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting! Hans Stark, handläggare ekonomi & styrning, SKL, ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och landsting!

» Årsmöte KEF krets 8! Ta chansen och påverka föreningens verksamhet genom att vara med och fatta beslut vid KEF krets 8:s högsta beslutande organ – det ordinarie årsmötet!

Kursinformation

Sista anmälningsdag
10 apr, 2018
Pris

Medlem: 3 400 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka före den 26 mars  och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram