Krets 8 Grundutbildning redovisning

Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum: 21 Sep, 2017
Tid: 08:30 - 16:00

Ort
på Quality Hotel


Kommunalekonomernas förening krets 8 inbjuder dig till en endags grundkurs i kommunal redovisning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

Programpunkter

» En genomgång av redovisningens grunder
» Vad styr den kommunala bokföringen och redovisningen
» Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning
» God redovisningssed
» Löpande redovisning
» Grundläggande bokföring
» Bokföring och hantering av fakturor
» Hur fungerar moms
» Vad gäller vid representation/konferens
» Kod- och Kontoplan
» Räkenskapsinformation och arkivering
» Årsredovisning
» Värdering och klassificering
» Aktuella redovisningsfrågor

Föreläsare

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Pris

Medlem: 2 900 kr
Icke-medlem: 3 600 kr
Boka fram till 25 augusti och få 500 kr i rabatt!

Arrangör

Krets 8

Sista anmälningsdag

6 Sep, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 8 Grundutbildning redovisning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png