Krets 9 – Årsmöte

Datum/Tid
Datum: 4 dec, 2020
Tid: 16:00 - 17:00

Ort
Distansutbildning


Välkommen till krets 9:s årsmöte!

 

Dagordning årsmöte

Kommunalekonomernas förening, krets 9, Norr- och Västerbotten

2020-12-04 kl. 16.00

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare
 6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2019
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsperioden 2019
 8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 9. Stadgeenligt val av:
 • Ordförande
 • Ledamöter
 • Valberedning
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

 

Bilagor:

Dagordning (pdf)

Verksamhetsberättelse (pdf) 

Bokslut 2019 (pdf) 

 

Pris

Årsmötet är avgiftsfritt

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

30 nov, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 9 – Årsmöte

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png